Ludzas Novadpētniecības muzejs Pievieno objektu

Ludzas Novadpētniecības muzejs piedāvā apmeklētājiem iepazīties ar Austrumlatgales vēsturi.

 • Ekspozīcijas daļā “Austrumlatgales senvēsture” skatāmie krājuma arheoloģijas kolekcijas priekšmeti - kaula zvejas āķi, harpūnas, krama bultu gali, senās keramikas lauskas un senie akmens cirvji un neolīta laikmeta cilvēku mājokļa atdarinājums sniedz ieskatu par šī apvidus apdzīvotību un cilvēku nodarbošanos jau VIII g.t. pr. Kristus.

 • Ekspozīcijā ”Senie latgaļi” eksponētās 9. - 13. gadsimta latgaļu kapulaukos (Ludzas Odukalnā, Pildas, Ņukšu, Zvirgzdenes Kivtu un Mērdzenes Dzērvēs) atrastās senlietas – bronzas rotaslietas, karavīru dzelzs šķēpi un zobeni, dzelzs kaujas cirvji un darba rīki, 11. gs. latgaļu vīrieša un sievietes tērpu atdarinājumi un 12. gs. sievietes kapa imitācija ataino vareno latgaļu cilšu saimniecisko dzīvi.

 • Ekspozīcijas daļa “Viduslaiki” pamatā atspoguļo pētījumu rezultātus par Ludzas Livonijas ordeņa pils vēsturi, 13. gadsimta vācu krustnešu iebrukumu latgaļu zemēs un krievu, zviedru un poļu ekspansiju. Muzeja apmeklētāji var iepazīties ar Ludzas Livonijas ordeņa pils digitālo rekonstrukciju, kā arī apskatīt greznu viduslaiku sievietes un vīrieša tērpu atdarinājumus.

  Viduslaiku ekspozīcijā ir izveidota viduslaiku monētu kalšanas darbnīca (apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja izkalt monētu ar Ludzas novada ģerboni, kā arī monētu ar mīlestības simboliku).

 • Vēstures ekspozīcijas daļā “Austrumlatgale Krievijas impērijas sastāvā” eksponētās dokumentālās liecības un muzeja krājuma priekšmeti atspoguļo Latgales iekļaušanu Krievijas impērijas sastāvā. Apmeklētāji var iepazīties ar Ludzas pilsētas ekonomisko attīstību un sabiedrisko dzīvi šajā laika posmā.

 • Latgales krāšņās dabas ainavas iemūžinātas muzeja Dabas ekspozīcijā, kas atspoguļo Austrumlatgales floras un faunas daudzveidību. Apmeklētāji ar ekspozīcijas palīdzību var iepazīt 4 Latgales raksturīgākos dabas biotopus – mežu, pļavu, purvu un ezeru, kā arī uzzināt, kas mīt lauku mājas pagalmā.

 • Muzeja Brīvdabas un Etnogrāfijas ekspozīcijā izvietotie lauku celtniecības objekti - “Dūmistaba”, “Vējdzirnavas”, “Zemnieku māja”, “Rija”, “Jaunsaimnieka māja” un “P. Vilcāna keramikas darbnīca” raksturo Ludzas novada galvenās lauku celtniecības tradīcijas 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā, tajos iekārtotās ekspozīcijas ļauj iejusties zemnieku ikdienas ritumā, sadzīvē un ir latgaļu saimes rakstura un kultūras tradīciju atspoguļotājas.

 • Muzejā tiek rīkoti dažādi pasākumi un programmas gan pieaugušajiem, gan skolēniem. Izglītojošo iestāžu audzēkņu vidū lielu popularitāti ieguvušas muzejpedagoģiskās programmas;

       " Dzīvnieku valstī",

       " Latvijas putnu sugu daudzveidība",

       " Pieloc, māsiņ, skolas somu",

        " Lieldienas Latgales sētā",

        " Meteņi latgales sētā".

 • Jaunlaulāto un viņu kāzu viesu atmiņā neaizmirstamus un patīkamus mirkļus atstās dalība Ludzas muzeja piedāvātajā kāzu programmā latgaliešu un krievu val. "Jaunlaulāto kopdzīves līkloču ceļš Ludzas muzejā".

     • Ludzas Novadpētniecības muzejs

     • Ludzas Novadpētniecības muzejs

     Kategorijas: Muzeji;

     Atrašanās vieta kartē

     Atrašanās vieta:

     Adrese: Kuļņeva iela 2, Ludza

     Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv