Aktivitātēm tiek aicināti topošie un jaunie uzņēmēji Lubānas novadā: biznesa ideju konkurss un informācija par aktuālo Madonas biznesa inkubatorā 19.februārī

  • Aktivitātēm tiek aicināti topošie un jaunie uzņēmēji Lubānas novadā: biznesa ideju konkurss un informācija par aktuālo Madonas biznesa inkubatorā 19.februārī

Publicēts: 17:36 13.02.2019 Pievieno notikumu

Jau pavisam drīz, uzsākoties Vidzemes Inovāciju nedēļai, 25.februārī tiks izsludināts biznesa ideju konkurss “SĀC LUBĀNĀ 2019”. Lubānas novadam Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) aktivitātē “Vidzemes inovāciju nedēļa” paredzētas divas iniciatīvas: biznesa ideju konkurss un Lubānas novadā esošā VAS “Latvijas valsts meži” kokaudzētavas “Podiņi” iekļaušana VPR veidotā izstādē par inovatīviem uzņēmumiem. Ceram, ka šī gada laikā izdosies daļu izstādes materiālu par Vidzemes inovatīvajiem uzņēmumiem atvest līdz Lubānas novadam.


Nedaudz detalizētāk par konkursu “Sāc Lubānā 2019”. Konkursa mērķis ir motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, sniegt pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektu realizācijai, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos Lubānas novadā. Konkursā aicināti piedalīties: LR UR reģistrēta (12 mēnešus pirms konkursa izsludināšanas dienas) komercsabiedrība ar juridisko adresi Lubānas novadā, kā arī fiziskas personas, kuras gatavas Lubānas novadā uzsākt reģistrētu uzņēmējdarbību.


Kopējais piešķirtais finansējums projektu līdzfinansēšanai šogad ir EUR 8000. Konkursa ietvaros atbalstīto projektu realizācijas termiņš 20.12.2019. Pieteiktajam projektam jāparedz jaunu darbavietu un inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšana Lubānas novadā. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi un konkursos pieteiktās idejas, tika nolemts mainīt konkursa nolikumu. Attiecināmo izmaksu sadaļā kā attiecināmas izmaksas tiek noteiktas: tehnoloģisko iekārtu, palīgiekārtu iegāde; pieslēgumu (ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būvniecība, rekonstrukcija, remonts; ražošanas ēku būvniecība, rekonstrukcija un remonts; informatīvo materiālu iespiešana un izplatīšana, mājas lapas izveide, mārketinga pasākumu izmaksas; specifiska rakstura datorprogrammu iegāde; īpašumā esošu, nomātu telpu remonta izmaksas; citas pamatotas izmaksas. Projekta ietvaros netiks finansēta: projekta sagatavošana, darba alga; procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām; līgumsodi; īpašuma vai kapitāldaļu iegāde; iznomāšanai paredzēta inventāra iegāde. Vienam projektam maksimāli pieļaujamais pašvaldības finansējums ir EUR 4000, bet finansējumu virs 2000 EUR var saņemt tie uzņēmumi, kuri 6 mēnešu laikā pēc finansējuma saņemšanas rada vismaz vienu pilnas slodzes darbavietu. Papildus nepieciešams projekta realizētāja līdzfinansējums ne mazāk kā 30% no projekta kopējām izmaksām. Projektu iesniegšana tiks izsludināta 25.februārī un tiks  noslēgta 29.martā. Konkursa nolikums atrodams pašvaldības mājas lapas Publisko dokumentu sadaļā, Nolikumu apakš sadaļā.


19.februārī, pirms biznesa ideju konkursa izsludināšanas, Lubānas novadu apmeklēs Madonas biznesa inkubatora pārstāvji, lai sniegtu informāciju par iespējām pieteikties pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalsta saņemšanai, INFORMĒS par pašu atbalstu, kas varētu interesēt jaunos uzņēmējus, sniegs informāciju par Madonas biznesa inkubatora aktivitātēm 2019.gadā. Šajā pašā pasākumā Lubānas novada pašvaldības pārstāvji sniegs informāciju par 25.februārī izsludināmo konkursu “SĀC LUBĀNĀ 2019” un tā nolikuma nosacījumiem, kā arī atbildēs uz klātesošo jautājumiem.


Aicinām izmantot izdevību un 19.februārī plkst.16:00 Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā apmeklēt tikšanos ar Lubānas novada pašvaldības un Madonas biznesa inkubatora pārstāvjiem. Iespējams konkurss “SĀC LUBĀNĀ 2019” un Madonas biznesa inkubatora sniegtais atbalsts ir trūkstošais posms Tava uzņēmējdarbības sapņa īstenošanai!

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv