ARPC “Zeimuļs” izsludina interešu izglītības programmu konkursu

  • ARPC “Zeimuļs” izsludina interešu izglītības programmu konkursu

Publicēts: 12:08 16.04.2021 Pievieno notikumu

Lai turpinātu interešu izglītības sistēmas darbību Rēzeknes pilsētā un nostiprinātu jau esošo, nodrošinot bērnus un jauniešus ar lietderīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” (turpmāk ARPC “Zeimuļs”) izsludina interešu izglītības programmu konkursu 2021./2022. mācību gadam.

ARPC „Zeimuļs” aicina pedagogus iesniegt interešu izglītības programmas (dokumentu, kurā atspoguļota plānotā procesa gaita), kuras tiks realizētas 2021./2022. mācību gadā.

Atgādinām, ka, izstrādājot interešu izglītības programmas, jāņem vērā interešu izglītības galvenie mērķi:

-    attīstīt izglītojamo talantus, spējas un daudzveidīgas kompetences;

-    stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, patriotismu un valstisko apziņu;

-    veidot attieksmi pret sabiedrībai būtiskām vērtībām, apgūt kultūrvēsturisko mantojumu un kultūras vērtības;

-    sekmēt izglītojamo socializēšanos un pilsonisko līdzdalību, kā arī karjeras ievirzi (profesionālo karjeru);

-    ievadīt audzēkņus profesiju pasaulē un sniegt informāciju par tālākās izglītības un darba tirgus iespējām.

Interešu izglītības programmu var iesniegt līdz 2021. gada 17. maijam (ieskaitot), sūtot  ARPC “Zeimuļs” interešu izglītības metodiķei Olitai Kuksai uz e-pastu olita.kuksa@rezekne.lv. Interešu izglītības programmas  var iesniegt pretendents ar pedagoģisko izglītību. Ja kādam ir augstākā izglītība, bet tā nav saistīta ar pedagoģiju, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija piedāvā 72 stundu pedagoģijas kursus, kur var iegūt nepieciešamās zināšanas un sertifikātu. Programmas jāsagatavo atbilstoši ARPC “Zeimuļs” izstrādātajiem programmu paraugiem un ieteikumiem.

Gaidām gan iepriekš īstenotās, gan jaunas interešu izglītības programmas, kas nodrošinās iespēju bērniem un jauniešiem attīstīties un lietderīgi pavadīt brīvo laiku! Īpaši vēlamies uzrunāt tehniskās jaunrades (elektronikas), vides izglītības programmu pedagogus!

Konsultāciju par programmu veidošanu var saņemt pie interešu izglītības metodiķēm O.Kuksas (tālr. 27854724,  e-pasts olita.kuksa@rezekne.lv) un A.Gailišas (tālr. 29507088, e-pasts: agita.gailisa@rezekne.lv).

Informāciju sagatavoja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” interešu izglītības metodiķe O.Kuksa

Autors:

rezekne.lv

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv