Budžets apstiprināts

  • Budžets apstiprināts

Publicēts: 13:18 11.02.2019 Pievieno notikumu

31. janvāra rītā tika sasaukta Rēzeknes domes pastāvīgo komiteju apvienotā sēde, kurā deputāti tika iepazīstināti ar pašvaldības 2019. gada budžetu. Savukārt pēcpusdienā kārtējā domes sēdē, kuras darba kārtībā papildus tika iekļauti vairāki jautājumi, arī jautājums par pašvaldības šī gada budžeta apstiprināšanu, deputāts Jāzeps Korsaks izteica priekšlikumu jautājumu par pašvaldības budžeta apstiprināšanu izslēgt no darba kārtības, jo nav bijis dots pietiekams laiks to apspriest un izteikt savus priekšlikumus. Viņa priekšlikums neguva pozīcijas atbalstu. Domes sēdē piedalījās 12 deputāti no 13, sēdē nepiedalījās I. Lucijanovs.

Jāteic, ka gan pastāvīgo komiteju sēdē rīta pusē, gan pašā domes sēdē trīs opozīcijas deputātiem jautājumi bija un daudz, piemēram, kāpēc festivāla “Open Place” budžets ir simts tūkstoši eiro, kas esot teju tikpat liels kā visa Tūrisma attīstības centra gada budžets; vai “Open Place” “pod faņeru” ar retro paklājiem ir tas festivāls, tas pasākums, kas Rēzekni pozicionē kā Eiropas pilsētu; kāpēc katru gadu palielinās pašvaldības izdevuma “Rēzeknes Vēstnesis” budžets; kāpēc pilsētā netiek risinātas ikdienišķas problēmas — apgaismojums, ietvju stāvoklis, vizuālais noformējums, priekšplānā tikai megaprojekti; par kredītiem, kuru pamatsummu jāsāk atmaksāt šogad, utt. Deputāts Juris Guntis Vjakse pauda savu viedokli par to, ka vēlētos būt klāt, kad tiek apspriesti pašvaldības svarīgi jautājumi, ka pašvaldības izdevumā katram deputātam būtu jādod iespēja izteikt savu viedokli, bet… var tikai apbrīnot pašvaldības vadītāju, kurš apguvis prasmi katru mazāk tīkamu vai netīkamu jautājumu vai repliku apgriezt kājām gaisā, atbildot katram un visiem. Un tā domes priekšsēdis A. Bartaševičs, piemēram, norādīja: viņam žēl, ka par pilsētu deputāti spriež pēc lampiņu skaita; ka opozīcijas deputātu priekšlikumi par budžetu neesot noformēti atbilstoši; diemžēl nevarot iekļaut budžetā priekšlikumu, ka pensionāriem jāstaigā pa ielām; ka būs tā, kā nobalsos deputāti, un skaidrs, kāds būs balsojums (pozīcijā ir deviņi deputāti no 13); ka tāda ir politika — daži ir “dziļāk tēmā”, bet, ja opozīcijas deputāti tik ļoti vēlas piedalīties, vēlas būt komandā, tad, lūdzu, pievienojieties utt.

Rezultātā, deviņiem deputātiem balsojot par, diviem, I. Grocei un J. Korsakam, balsojot pret un vienam, J. G. Vjaksem, atturoties, tika apstiprināts Rēzeknes pašvaldības 2019. gada budžets.

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv