Daugavpils un Rēzeknes tiesu tiesneši norāda uz nepieciešamību stiprināt tiesneša palīga institūtu

  • Daugavpils un Rēzeknes tiesu tiesneši norāda uz nepieciešamību stiprināt tiesneša  palīga institūtu

Publicēts: 14:45 18.10.2022 Pievieno notikumu
Pirmdien, 17. oktobrī, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Tieslietu padomes
priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta darba vizītē apmeklēja Daugavpils un Rēzeknes tiesas, lai ar tiesnešiem pārrunātu nozīmīgus tiesu attīstības jautājumus.

Vizītes ietvaros Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēja Daugavpils un Rēzeknes tiesu tiesnešus par Tieslietu padomes darbības stratēģiskajiem virzieniem, kā arī šī gada darba plāna izpildi.

Pārrunājot tiesu darbinieku personāla jautājumus, tiesneši no Daugavpils un Rēzeknes tiesām norādīja, ka reģiona pozitīvā iezīme ir tiesu darbinieku nemainība. Vienlaikus tiesneši uzsvēra uz nepieciešamību stiprināt tiesneša palīga institūtu, vairāk organizējot tiesnešu palīgu mācības. Tāpat tiesneši aicināja mainīt esošo tiesnešu palīgu novērtēšanas kārtību. Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs izteica vajadzību veidot arī tiesneša palīga amata standartu, lai paaugstinātu tiesnešu atbalsta personāla profesionālo kvalifikāciju.

Tieslietu padomes locekļi ar tiesnešiem apsprieda lietu izskatīšanas termiņus un iespējamos risinājumus, kā panākt ātrāku lietu izskatīšanu. Tiesneši, kā galvenos iemeslus, kas kavē lietu efektīvāku izskatīšanu, minēja - Kriminālprocesa likuma sarežģītība un lietas dalībnieku neierašanās uz tiesas sēdēm.

Diskutējot par E-lietas un Tiesu informatīvās sistēmas darbību, tiesneši izteica, ka tiesā ir nepieciešams atbalsta personāls informācijas tehnoloģiju jautājumos.

Daugavpils un Rēzeknes tiesu tiesneši atzinīgi novērtēja iespēju organizēt tikšanos ar rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešiem, lai pārrunātu aktuālo judikatūru.

Vizītes ietvaros vienojās organizēt diskusiju par Daugavpils tiesas un Rēzeknes tiesas apvienošanu.

Tieslietu padomes locekļi ar Daugavpils un Rēzeknes tiesu tiesnešiem apsprieda arī citus tiesu attīstības jautājumus, kas skar tiesnešu pašpārvaldes darbu un tiesnešu specializāciju.

Papildu informācija:

Tieslietu padome piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba
organizācijas pilnveidošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepastarpinātu dialogu ar tiesu varu, Tieslietu padomes locekļi tikušies arī ar Latgales, Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un Rīgas apgabaltiesu tiesnešiem. Tieslietu padomes locekļiem plānotas darba vizītes arī uz citām pirmās instances tiesām, kā arī uz Administratīvo apgabaltiesu.
Kategorijas: Valsts pārvalde;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv