Daugavpils Universitāte aicina skolēnus pieteikties zinātniski pētniecisko darbu konkursam

Publicēts: 10:36 03.12.2015 Pievieno notikumu
Daugavpils Universitāte (DU) un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP) jau septīto gadu rīko Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu, kurā aicināti piedalīties 10. – 12. klašu skolēni, profesionālo vidusskolu un arodskolu audzēkņi, kuri veikuši pētījumu kādā no zinātnes nozarēm.
Konkurss tiek rīkots ar mērķi padziļināt skolēnu zināšanas dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, iepazīstināt skolēnus ar mūsdienu zinātniski pētnieciskā darba tematiku un metodēm, iesaistot skolēnus tiešā pētījuma izstrādē.
Lai piedalītos konkursā, tā dalībnieki tiek aicināti izstrādāt zinātniskos darbus humanitāro, sociālo, dabaszinātņu vai inženierzinātņu jomās, iesniegt tos izvērtēšanai skolā. Skolas organizē skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izvērtēšanu skolās un izvirza labākos darbus uz reģionālo konferenci līdz 2016. gada 25. februārim (pasta zīmogs).
ZPD nolikums - http://du.lv/files/000/011/820/ZPD_nolikums_2016.pdf?1449057551
Labākie darbi, kurus pēc izvērtēšanas noteiks ekspertu komisija, tiks izvirzīti dalībai Reģionālajā konferencē, kas norisināsies 2016. gada 18. martā DU.
Konferencē darbi tiks prezentēti vairākās sekcijās: astronomijas, bioloģijas, cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures, ekonomikas, filozofijas, fizikas, informātikas, kulturoloģijas, latviešu literatūras zinātnes un vēstures, latviešu valodniecības, matemātikas, mākslas zinātnes, pedagoģijas, politoloģijas, psiholoģijas, socioloģijas, tieslietu, veselības zinātnes, vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma, zemes zinātnes un ekonomiskās ģeogrāfijas, ķīmijas, vides zinātnes, inženierzinātnes.
Aizvadītajā konkursā (š.g. martā) no 55 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konkursam tika iesniegti 243 zinātniski pētnieciskie darbi.
Visi konkursa dalībnieki saņems DU pateicības, laureāti – diplomus un atzinības. Konkursa laureāti (1., 2. un 3.vietas ieguvēji) varēs pretendēt imatrikulācijai ārpus konkursa pilna laika studijām par budžeta finansējumu DU piedāvātajās studiju programmās 2016./2017. studiju gadā.
Labākie reģionālās konferences darbi tiks izvirzīti uz valsts konferenci, kas no 2016. gada 22. aprīļa līdz 24. aprīlim notiks Rīgā.
Papildus informāciju var iegūt DU Zinātņu daļā - t. 65425452, e-pasts: zinda@du.lv
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv