Daugavpils Universitātē diskutē par izglītību un zinātni ilgtspējīgai attīstībai

Publicēts: 10:54 03.12.2015 Pievieno notikumu
Izvērtējot ANO desmitgadē “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” sasniegto un uzsākot jaunu posmu, ko iezīmē ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi un Globālā rīcības programma izglītībai ilgtspējīgai attīstībai, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Valsts izglītības satura centru organizē starptautisku konferenci “Izglītība un zinātne ilgtspējīgai attīstībai”. Tā notiek 2. un 3. decembrī Daugavpils Universitātē, informējusi DU sabiedrisko attiecību menedžere Zane Ločmele.
Konferencē “Izglītība un zinātne ilgtspējīgai attīstībai” piedalās izglītības eksperti, pētnieki un studenti, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji un skolotāji no Latvijas un citām valstīm. Viņi diskutē par izglītības ilgtspējīgai attīstībai izaicinājumiem, nostiprina un veido jaunas partnerattiecības starp augstskolām, pētniekiem, skolām, nevalstiskajām organizācijām un kopienām.
Priekšlasījumi un diskusijas dažādās darba sesijās veltītas piemēriem un paņēmieniem, kā izglītību ilgtspējīgai attīstībai integrēt gan mācībās, gan ikdienas darbībā.

Konferences dalībnieki tiek aicināti izvērtēt dažādas pedagoģiskās pieejas un dalīties ar idejām un labās prakses piemēriem tālākai izmantošanai gan darbā ar skolēniem, gan skolotāju sagatavošanā un profesionālajā pilnveidē. Tāpat tiek apspriesta dažādu institūciju pieredze, kas cenšas ilgtspējīgas attīstības principus ieviest visos to darbības aspektos, tai skaitā, ēkas uzturēšanā, lēmumu pieņemšanā, u.tml., kā arī dažādas kopienu iniciatīvas un programmas, kas atbalsta videi draudzīgu uzņēmējdarbību.
Ar priekšlasījumu konferencē uzstāsies arī Arjens Valss (Arjen Wals), UNESCO Sociālās mācīšanās un ilgtspējīgas attīstības katedras vadītājs, Vāgeningenas Universitātes (Nīderlande) un Gēteborgas Universitātes (Zviedrija) profesors.
Konference Daugavpilī notiek laikā, kad Parīzē norisinās ANO klimata pārmaiņu konference (COP21) un pasaules līderi pieņem izšķirošus lēmumus klimata pārmaiņu mazināšanā. DU un Baltijas un Melnās jūras reģiona izglītības pētījumu konsorcijs (BBCC) parakstījusi atklāto vēstuli ANO klimata pārmaiņu konferences dalībniekiem - COP21.
Atklātā vēstule pieejama - http://du.lv/files/000/011/821/Open_Letter_to_COP21_01_DEC.pdf?1449065965
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv