Daugavpils Universitātes studējošie apgūst zinības nakts zinātniskajā seminārā

Publicēts: 11:03 09.11.2015 Pievieno notikumu
Naktī no 6. uz 7. novembri Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā "Ilgas" notika pirmais akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Bioloģija" studējošo nakts zinātniskais seminārs koleopteroloģijā (zinātne par vabolēm). Seminārā piedalījās tie studenti, kas savus bakalaura darbus izstrādā koleopteroloģijas apakšnozarē akadēmiķa, profesora Arvīds Barševska vadībā.
Seminārs bija paredzēts kā studentu zinātnisko pētījumu maratons nakts garumā, kurā vecāko kursu studenti rādīja pirmkursniekiem savus pētījumus, iepazīstināja ar pētījumu metodēm, kuras viņi ir apguvuši, mācoties bioloģiju Daugavpils Universitātē, tādējādi palīdzot labāk izprast koleopteroloģijas zinātni. Laboratorijās studenti veica pētījumus, diskutēja par iegūtajiem rezultātiem ar zinātniskā darba vadītāju profesoru A.Barševski.
Pirmkursnieki apguva vaboļu kolekcijas veidošanas pamatus, materiāla sagatavošanu pētījumu veikšanai, iepazinās ar DU vaboļu kolekciju. Profesors A.Barševskis ar studentiem diskutēja par vaboļu taksonomijas un meža entomoloģijas jautājumiem, tādējādi ļaujot pirmkursniekiem, kuri izteica ieinteresētību pētīt vaboles, pēc iespējas labāk pārdomāt turpmāko studiju un bakalaura darbu tēmas.

Runājot par semināra ideju, profesors A.Barševskis uzsvēra: "Man kā rektoram ikdienā ne vienmēr sanāk pietiekami daudz laika veltīt diskusijām ar studentiem par viņu izvēlētajām pētījumu tēmām. Mums kopīgi radās ideja sarīkot šādu zinātnisko nakts semināru, kura laikā DU Studiju un pētniecības centrā "Ilgas" kaut vai līdz rītausmai neformālā laboratorijas gaisotnē studenti var ar mani izdiskutēt visus jautājumus, ko vien vēlas. Arī studentu zinātniskais darbs ir jāorganizē tā, lai jauniešiem būtu interesanti un aizraujoši. Svarīgi, lai studentu vidū notiek zinātniskās diskusijas, lai vecāko kursu studenti nodod savu pieredzi pitmkursniekiem, lai veidojas apziņa, ka mēs visi esam viena komanda, kurā viens otram palīdz. Šādas aktivitātes palīdz labāk veidot akadēmisko gaisotni universitātē. Šogad biologos ir ļoti cerīgi pirmkursnieki un es gribētu, lai no pirmajām studiju dienām viņi saprot, ka zinātne, tas ir interesanti, perspektīvi un stilīgi!"
Trešā kursa studente Marta Markote, kura pēta sausās koksnes ietekmi uz vaboļu daudzveidību mežu izcirtumos teica: "Tā ir lieliska iespēja daboties profesionāļu pulkā un iepazīties ar jauniem cilvēkiem, kas turpmāk iesaistīsies vaboļu pētījumos. Ļoti labi, ka pieredzējuši profesori var veltīt daudz sava laika, lai palīdzētu izstrādāt mums savus studiju un bakalaura darbus. Šāda neformāla saskarsme starp pasniedzēju un studentu nav iespējama daudzās citās universitātēs. Tas ir ļoti svarīgi mums, studentiem, un mēs priecājamies, ka varam studēt bioloģiju Daugavpils Universitātē."

Zinātniskajam semināram bija arī praktiski rezultāti. 3. kursa studente Anita Rukmane, kas pēta Austrumāzijas tropiskajos mūžamežos dzīvojošo smecernieku ģinti Pachyrrhynchus, bija gandarīta. Pēc ilgām analīzēm un diskusijām tika pieņemts lēmums sākt darbu pie zinātniskā raksta sagatavošanas, kurā tiks aprakstītas divas Anitas atklātās zinātnei līdz šim nezināmas šīs ģints sugas. "Divu pasaulei jaunu sugu atklāšana studenta bakalaura darba pētījumos ir vērā ņemams notikums. Ne katram profesoram tas ir pa spēkam" - sacīja viņas zinātniskā darba vadītājs prof. A.Barševskis. Semināra dalībnieki vienojās, ka šādi studentu zinātniskie semināri nakts garumā turpmāk notiks katru mēnesi. Ideja sevi attaisnoja!
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv