Eiropas Tieslietu padomju asociācijas Ģenerālajā asamblejā atskatās uz paveikto un ievēl jaunu prezidenti

Publicēts: 10:46 06.06.2022 Pievieno notikumu
No 1. līdz 3. jūnijam Atēnās norisinājās Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ)
Ģenerālā asambleja, kurā tika apkopoti ENCJ 2021./2022. gada darba rezultāti un ievēlēta jaunā
ENCJ prezidente – Lietuvas Tieslietu padomes locekle, Augstākās tiesas tiesnese Dalia Vasariene
(Dalia Vasarienė).
ENCJ paveiktais tika apkopots vairākās darba grupās – gan attiecībā uz tiesnešu darbības
novērtēšanu Eiropas dalībvalstīs, gan apskatot vairākus tiesas klientu aptauju modeļus. Dalībvalstis tika
iepazīstinātas ar šā gada sākumā notikušās Eiropas tiesnešu neatkarības aptaujas rezultātiem. Kopumā aptaujā
piedalījās 15 821 tiesnesis no 27 dalībvalstīm (tostarp 200 Latvijas tiesneši). Tika konstatēts, ka 10 ballu
skalā Eiropas tiesneši savā valstī tiesnešu neatkarību vērtē vidēji no 7,0 līdz 9,8. Neskatoties uz to, atsevišķos
gadījumos tiek norādīts uz neatbilstošu spiedienu ietekmēt tiesu lēmumus. Pirmo reizi tiesnešiem tika lūgts
novērtēt savas valsts Tieslietu padomes neatkarību (rezultāti svārstījās no 2,7 līdz 9,6). Rezultāti norāda, ka
ar Tieslietu padomes izveidi vien nepietiek, lai garantētu tiesu sistēmas neatkarību kopumā.
Ģenerālajā asamblejā uzstājās arī īpašie viesi no valstīm, kurās tieslietas sastopas ar mūsdienu
Eiropā nepieredzētām problēmām. Par situāciju savās valstīs stāstīja Ukrainas Augstās tieslietu padomes
locekle Oksana Blažhivska (Oksana Blazhivska) un Polijas tiesnešu asociācijas IUSTITIA valdes locekle
Dorota Zabludovska (Dorota Zabłudowska).
Nākamajā darbības periodā ENCJ turpinās strādāt Digitālās justīcijas forumā, kā arī strādās pie
Tieslietu padomju ētikas kodeksu vadlīniju izstrādes.
Šogad īpaši atzīmējams, ka pirmo reizi ENCJ darbības vēsturē par tās prezidenti ievēlēta Baltijas
valstu pārstāve – Lietuvas Tieslietu padomes locekle, Augstākās tiesas tiesnese Dalia Vasariene (Dalia
Vasarienė). Lietuvas pārstāve ENCJ prezidentūru pārņems no tagadējā prezidenta Filippo Donati (Itālija) šā
gada decembrī. 
Ģenerālās asamblejas laikā notika arī ENCJ balvas par pozitīvām pārmaiņām pasniegšana. Konkursā
sacentās vairākas dalībvalstis. Balvu par pozitīvām pārmaiņām 2022. gadā saņēma Nīderlandes inovatīvais
risinājums, izveidojot piecas tā dēvētās tiesnešu un palīgu “ugunsdzēsēju brigādes”, kuras sniedz operatīvu
palīdzību ieilgušo lietu izskatīšanā.
Latvijas Tieslietu padomi Atēnās pārstāvēja tās priekšsēdētājs Aigars Strupišs,  Augstākās tiesas
priekšsēdētāja padomniece Tieslietu padomes jautājumos Solvita Harbaceviča un Tieslietu padomes
sekretariāta padomniece Dace Šulmane.
Lana Mauliņa
Tieslietu padomes sekretariāta
Padomniece komunikācijas jautājumos
E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv
Tālrunis: 67020711
Mobilais: 27846380
Kategorijas: Cits;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv