Gatis Eglītis piedalījies ES tiešsaistes konferencē par dzimumu līdztiesību

  • Gatis Eglītis piedalījies ES tiešsaistes konferencē par dzimumu līdztiesību

Publicēts: 09:07 03.03.2022 Pievieno notikumu
Pirmdien, 31. janvārī, labklājības ministrs Gatis Eglītis piedalījās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu ministru, kas atbildīgi par dzimumu līdztiesības jautājumiem, tiešsaistes konferencē “Sieviešu ekonomisko iespēju veicināšana: priekšnoteikums dzimumu līdztiesības nodrošināšanai”. Konferenci organizēja Francija, kura šobrīd ir prezidējošā valsts ES Padomē.
Konferencē galvenā uzmanība tika pievērsta ES Dzimumu līdztiesības stratēģijā noteikto prioritāšu īstenošanai, jo īpaši tādiem jautājumiem, kā stereotipu par sieviešu un vīriešu lomu sabiedrībā un ģimenē mazināšana, vienlīdzīgu iespēju un tiesību nodrošināšana darba tirgū visas dzīves laikā, kā arī sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana.
Labklājības ministrs diskusijā par sieviešu un vīriešu līdztiesību profesionālajā jomā īpaši akcentēja vienlīdzīgas darba samaksas vīriešiem un sievietēm nozīmi. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš dzimumu stereotipu novēršanai izglītībā un darba tirgū, vienlaikus pilnveidojot atbalstu darba un privātās dzīves līdzsvaram.
“Abu vecāku līdzvērtīga atbildības un rūpju par bērniem un citiem ģimenes locekļiem dalīšana ļauj sievietēm ātrāk atgriezties darba tirgū un nezaudēt savas profesionālās prasmes. Plānotās izmaiņas bērna kopšanas atvaļinājuma izmantošanā, kā arī paternitātes atvaļinājuma pagarināšana un elastīgāki darba laika nosacījumi ļaus tēviem daudz aktīvāk izmantot savas tiesības rūpēties par bērnu,” diskusijā uzsvēra labklājības ministrs.
Tāpat labklājības ministrs dalījās ar pozitīvo pieredzi un veiksmīgo sadarbību ar nevalstisko un privāto sektoru, lai stiprinātu sieviešu un meiteņu prasmes un zināšanas informācijas un tehnoloģiju jomā, kā arī lai iedrošinātu meitenes izvēlēties informācijas tehnoloģiju un dabaszinātņu jomu izglītībā un profesionālajā karjerā.
Domājot par pasākumiem ilgtermiņā, kas piesakāmi un risināmi nākamā gada valsts budžetā, labklājības ministrs plāno virzīt arī citas iniciatīvas, kuras veicina darba un privātās dzīves līdzsvaru. Piemēram, tiek izskatītas iespējas virzīt priekšlikumu vecāku pabalsta palielināšanai vismaz 50% apmērā līdzšinējo 30% vietā vecākam, kurš vēlas atgriezties ātrāk darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma. Tāpat nepieciešams domāt par valsts apmaksāta bērna aprūpes pakalpojuma pieejamību pašvaldībās, arī mazā bērna vecumposmā no dažu mēnešu vecuma.
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv