Izstrādāts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma tehniskais projekts/būvprojekts

  • Izstrādāts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma tehniskais projekts/būvprojekts

Publicēts: 12:07 06.01.2016 Pievieno notikumu
Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pasūtījuma AS „Ceļuprojekts” Eiropas transporta tīklu izveides projekta „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskā projekta izstrāde” ietvaros ir izstrādājis Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehnisko projektu / būvprojektu. Līdz ar to ir noslēgušies Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma būvniecības ieceres projektēšanas darbi.
Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posms veidos Rīgas Ziemeļu transporta koridora austrumu daļu. Tas sāksies no valsts autoceļa A2 (Rīga – Sigulda) pie Berģiem Garkalnes novada teritorijā un turpināsies līdz Gustava Zemgala gatvei (Austrumu maģistrālei).
Izbūvētais Rīgas Ziemeļu transporta koridors un tā satiksmes būvju komplekss funkcionāli papildinās esošo pilsētvidi, kļūstot par multifunkcionālu ceļa posmu, kas vienlaicīgi nodrošinās gan vietējās un tranzīta satiksmes vajadzības, gan būs ērti izmantojams pilsētas sabiedriskajam transportam, gājējiem un riteņbraucējiem.
Saskaņā ar 2010.gada nogalē izstrādāto Rīgas un Pierīgas mobilitātes plānu, Rīgas  Ziemeļu transporta koridoram ir svarīga loma mobilitātes uzlabošanā Rīgā un Pierīgā, to apstiprina arī Rīgas Ziemeļu transporta koridora būvniecības ieceres īstenošanas ietvaros veiktie aprēķini. Neizbūvējot Rīgas Ziemeļu transporta koridoru, 2031.gadā rīta sastrēgumstundas laikā uz Rīgas centra tiltiem būs par 34% augstāka satiksmes intensitāte, bet braukšanas ātrums visā Rīgā vidēji samazināsies par 12%.
Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta mērķis ir īstenot Rīgā un Pierīgā (Rīgas aglomerācijā) drošu, videi draudzīgu un ērtu maģistrālās nozīmes ielu tīklu. Projektam iekļaujoties Eiropas nozīmes autoceļu tīklā (TEN-T), tiks nodrošinātas Rīgas Brīvostas attīstības vajadzības, atslogots no transporta radītās slodzes Rīgas centrs, summāri uzlabota vides kvalitāte Rīgas pilsētā, kā arī palielinātas Latvijas austrumu – rietumu transporta koridora caurlaides spējas, tādejādi paaugstinot valsts, reģiona un pilsētas konkurētspēju reģionālā un starptautiskā līmenī. Papildus tiks uzlabota satiksmes drošība, nodrošināta ērtāka piekļūšana pie atsevišķām teritorijām un objektiem. Ziemeļu koridora trase uzņems galvenās tranzīta plūsmas, novirzot tās no Rīgas centra, dzīvojamās un kultūrvēsturiskas nozīmes teritorijām.

Detalizētāka informācija par Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta īstenošanu pieejama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldē. Tālrunis 67105558
Kategorijas: Cits;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv