Jānis Bordāns informē OECD dalībvalstu vēstniekus par paveikto tieslietu nozarē

  • Jānis Bordāns informē OECD dalībvalstu vēstniekus par paveikto tieslietu nozarē

Publicēts: 10:10 03.11.2022 Pievieno notikumu
Ceturtdien, 27.oktobrī, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns
tikās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstu
vēstniekiem, lai informētu par veiktajām reformām tieslietu nozarē. Atklājot ikgadējo
tikšanos ar vēstniekiem, tieslietu ministrs uzsvēra, ka četros gados tieslietu jomā ir veiktas
būtiskas reformas, kuras atzinīgi ir novērtējuši arī ārvalstu investori.

Tikšanās laikā tieslietu ministrs iepazīstināja ārvalstu diplomātus ar paveikto
prioritārajos virzienos – droša uzņēmējdarbības vide, taisnīga tiesu sistēma, e-risinājumu
ieviešana, bērnu tiesību aizsardzība un notiesāto resocializācija. Šīs prioritātes J.Bordāns
definēja, stājoties amatā 2019.gadā.

Kā vienu no būtiskākajiem J.Bordāns uzsvēra tieslietu auditu – tas tika veikts pirmo
reizi tieslietu nozares vēsturē, sniedzot visaptverošu izvērtējumu par prokuratūras darba
organizāciju un finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanu kavējošiem
faktoriem, turklāt piesaistot OECD ekspertus. Audita rezultāti arī norādīja turpmākos darba
virzienus un jomas, kas jāsakārto. Šobrīd jau ir izveidota Ekonomisko lietu tiesa un uzsākta
Tieslietu akadēmijas izveide, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un stabilu kvalifikācijas celšanu
tiesnešiem, prokuroriem, tiesu un prokuratūru darbiniekiem. Trīs Rīgas tiesas apvienotas
vienā Rīgas pilsētas tiesā, lietu izskatīšanas termiņi tiesās pakāpeniski samazinās. Savukārt
rajona un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlasē ir ieviesta konceptuāli jauna kārtība,
kā arī notikusi ģenerālprokurora amata kandidāta izraudzīšanās kārtības maiņa.

Runājot par tieslietu nozares attīstību, J.Bordāns atzina, ka ir svarīgi palielināt
sabiedrības, tostarp ārvalstu investoru, uzticības līmeni Latvijas tiesu sistēmai. Taisnīga, ātra
un efektīva tiesu sistēma ir priekšnoteikums investīciju piesaistei, uzņēmējdarbības vides
attīstībai un iedzīvotāju labklājībai. Tāpēc ir būtiski attīstīt Ekonomisko lietu tiesu, izveidot
Tieslietu akadēmiju un turpināt E-lietas ieviešanu izmeklēšanas un tiesvedības procesos.
Vienlaikus tieslietu ministrs akcentēja sabiedrības drošības jautājumus, uzsverot
nepieciešamību pilnveidot notiesāto resocializācijas sistēmu un uzlabojot ieslodzījuma vietu
infrastruktūru.

Runājot par atbalstu Ukrainai, J.Bordāns uzsvēra nepieciešamību turpināt efektīvu
Eiropas Savienības noteikto sankciju ieviešanu, kā arī rast tiesiskos risinājumus sankcionēto
personu iesaldēto īpašumu un aktīvu novirzīšanai Ukrainai un tās civiliedzīvotājiem
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai.

Šī ir jau ceturtā ikgadējā tikšanās ar OECD dalībvalstu vēstniekiem, kuru organizē
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns ar mērķi informēt par paveikto
Latvijas tiesiskās vides sakārtošanā. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 20 vēstnieku un
ārvalstu pārstāvniecību pārstāvju.
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv