Jauniešu motivācijas celšanai Preiļu novadā īstenos projektu!

Publicēts: 09:55 07.05.2015 Pievieno notikumu

30. aprīļa kārtējā domes sēdē deputāti atbalstīja pašvaldības iesaisti Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotajā Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektā “PROTI un DARI!”.

Projekta mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu – NEET jauniešus.

Preiļu novada Jauniešu centra „Četri” vadītāja Santa Ancāne informēja, ka Preiļu novadā ir plānots iesaistīt 39 jauniešus, kas ir noteiktā sasniedzamā projektā iesaistāmo jauniešu skaita kvota, iepriekš noteikta visās Latvijas pašvaldībās, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieejamo finansējumu.

Pašvaldībām kā sadarbības partneriem ir būtiska loma projekta īstenošanā, jo pašvaldības projekta ietvaros nodrošinās programmas saturiskā vadītāja un mentora piesaisti, kā arī mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, nodrošinās mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi, iesaistot pašvaldību stratēģiskos partnerus, kā arī nodrošinās informēšanas pasākumus.

Preiļu novadā plānotie pašvaldības stratēģiskie partneri būs Preiļu novada Jauniešu centrs “Četri”, jauniešu biedrība “Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs” (PAKAC), Preiļu novada Sociālais dienests un Sociālā dienesta Dienas centrs.

Projekta “PROTI un DARI!” laikā jaunieši tiks iesaistīti dažādos neformālās izglītības un citos pasākumos, aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īstenos NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, kā arī nevalstiskās organizācijas un jauniešu centri.

Projekta finansējuma saņēmējs ir JSPA, kas projektu īsteno sadarbībā ar pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus. 


Jolanta Rubine

Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore


Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv