Jautrīte Briede atzīta par Satversmes tiesas tiesnesi

  • Jautrīte Briede atzīta par Satversmes tiesas tiesnesi

Publicēts: 12:46 15.06.2022 Pievieno notikumu
Piektdien, 10. jūnijā, notika Tieslietu padomes sēde, kurā Tieslietu padomes
locekļi uzklausīja Saeimas deputātu virzīto Satversmes tiesas tiesneša amata
kandidāti Jautrīti Briedi. Tieslietu padome atzīst Jautrīti Briedi par piemērotu šim
amatam.
J. Briede ir ieguvusi tiesību zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātes Juridiskajā
fakultātē. Šobrīd ir Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatore un
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore.
J. Briede ir Satversmes un Administratīvā procesa likuma komentāru, daudzu
zinātnisko publikāciju autore un līdzautore, kā arī piedalījusies kā eksperte dažādos
starptautiskajos projektos. J. Briede ir arī Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības un
sabiedrības par atklātību “Delna” biedre. Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni un Tieslietu
sistēmas II pakāpes Goda zīmi.
Sēdē Tiesu administrācija arī informēja Tieslietu padomes locekļus par tās darba
rezultātiem 2021. gadā. Tiesu administrācijas direktora p.i. Māris Rēķis norādīja, ka
aizvadītajā gadā viens no būtiskākajiem Tiesu administrācijas darbiem bija tiesu darba
nodrošināšana ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī tehnisko iekārtu uzstādīšana tiesu
zālēs. 2021. gadā papildus tiesas zālēs uzstādīti 500 datori, 32 videokonferenču iekārtas, 48
dokumentu atrādīšanas kameras. 
Tāpat tika domāts par tiesas pakalpojumu klāsta pilnveidi, īstenojot Tiesu
administrācija kampaņu “Ērtība ir vērtība”. Kampaņas ietvaros skaidrots tiesu
pakalpojumu pieejamība attālinātā veidā.
Ārkārtējās situācijas apstākļos Tiesu administrācija nodrošināja Ekonomisko lietu
tiesas darbības uzsākšanu, tostarp atlasīti tiesu darbinieki, nodrošinātas jauno tiesnešu un
darbinieku mācības, kā arī iekārtotas jaunās tiesas telpas.
Tiesu administrācija 2021. gadā Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros organizēja
mācībās, pieredzes apmaiņas pasākumus un konferences, kurās kopumā piedalījušies 4528
tieslietu nozares darbinieki.
Ziņojumā M.Rēķis arī prezentēja šī gada lielākos izaicinājumus, kas saistīti ar divu
Atveseļošanas fonda projektu darba uzsākšanu – Tieslietu akadēmijas izveidošanu un e-
lietas ieviešanas turpinājumu, kā arī vienotās Rīgas pilsētas rajona tiesas izveidi.
Lana Mauliņa
Tieslietu padomes sekretariāta
Padomniece komunikācijas jautājumos
E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv
Tālrunis: 67020711
Mobilais: 27846380
Kategorijas: Valsts pārvalde;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv