Jelgavas skolu direktori un Izglītības pārvalde pašvaldībā iesnieguši savu skolu tīkla izveides pasākumu plānu

  • Jelgavas skolu direktori un Izglītības pārvalde pašvaldībā iesnieguši savu skolu tīkla izveides pasākumu plānu

Publicēts: 12:54 11.02.2019 Pievieno notikumu

Jelgavas skolu direktori un Izglītības pārvalde pašvaldībā iesnieguši Ilgtspējīga Jelgavas pilsētas skolu tīkla izveides pasākumu plānu. Tas ir dokuments, kas tapis, 13 izglītības iestāžu vadītājiem kopā ar Izglītības pārvaldi izvērtējot pilsētas izglītības attīstības stratēģiju 2019.–2025. gadam, kas piedāvāja divus skolu tīkla attīstības scenārijus. 


Visi skolu direktori atzinuši, ka skolu tīkla sakārtošana Jelgavā ir nepieciešama, jo šobrīd pilsētas skolās ir gandrīz 1000 brīvu vietu, informē  Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

 

Darba grupā iesaistījās visu 13 Jelgavas pašvaldības vispārizglītojošo skolu, kā arī profesionālās skolas vadītāji. 12 izglītības iestāžu direktori ir vienojušies par vienu skolu tīkla attīstības plānu: Amatu vidusskolai tiek pievienota Vakara (maiņu) vidusskola, 3. sākumskola pakāpeniski kļūst par pamatskolu, 2. pamatskola tiek apvienota ar 6. vidusskolu, veidojot spēcīgu pamatskolu Pārlielupē, bet Spīdolas Valsts ģimnāzija turpina darbu Sarmas ielā 2. 


Kaut arī 2. pamatskolas vadība neiebilst pret Vakara (maiņu) vidusskolas reorganizāciju un pārmaiņām 3. sākumskolā, tā nepiekrīt savas skolas reorganizācijai, tādējādi pieņemto dokumentu neatbalsta viens no 13 izglītības iestāžu vadītājiem.

 

Skolu tīkla attīstības plāns ir daļa no izglītības attīstības stratēģijas, kuras galvenais mērķis ir paaugstināt izglītības kvalitāti pilsētā, nosakot katras skolas attīstības virzienus.

 

Vismazāk diskusiju skolu direktoriem bija par piedāvātajām izmaiņām 3. sākumskolā, kuru paredzēts pakāpeniski pārveidot par pamatskolu. Skolu direktori piedāvā sākumskolas reorganizāciju veikt jau līdz šā gada jūlijam, un tas nozīmē, ka līdz ar šī mācību gada beigām skola maina nosaukumu un kļūst par Jelgavas Centra pamatskolu. Vasarā skolā sāks uzņemt audzēkņus 7. klasē, bet vēl pēc trim mācību gadiem šajā izglītības iestādē jau būs pirmais 9. klases izlaidums.

 

Vienlaikus ar šīm pārmaiņām skolu direktori piedāvā mainīt Jelgavas 4. sākumskolas nosaukumu – ņemot vērā, ka pēc 3. sākumskolas reorganizācijas 4.sākumskola būtu vienīgā sākumskola pilsētā, tai paredzēts mainīt skolas nosaukumu uz Jelgavas sākumskola.

 

Vispārējās izglītības likums nosaka, ka pašvaldībām līdz 28. februārim ir jāpieņem lēmums par vakara (maiņu) vidusskolu reorganizāciju, likvidāciju vai nosaukuma maiņu. Līdzīgi kā izglītības attīstības stratēģijas izstrādātāji, arī Jelgavas skolu direktori piekrīt, ka mūsu pilsētā visefektīvākais veids vakarskolas tālākajai darbībai būtu tās pievienošana Amatu vidusskolai.

 

Pašvaldībai iesniegtajā dokumentā paredzēts, ka jau līdz šā gada jūlijam Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola ir jāreorganizē un no nākamā mācību gada 1. septembra visi skolas audzēkņi mācības turpina Jelgavas Amatu vidusskolā, kas piedāvās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas vakara vai neklātienes formā.

 

Divu nedēļu laikā, kopš prezentēta izglītības attīstības stratēģija, visvairāk diskusiju bijis par pilsētas mazākumtautību skolu – 6. vidusskolas, 2.pamatskolas un 5. vidusskolas – turpmāko darbību. Taču skolu direktoru vairākumam nav šaubu par to, kāds būtu efektīvākais un ilgtspējīgākais attīstības variants pilsētas mazākumtautību skolām, ņemot vērā pieprasījumu pēc mācībām šajās izglītības programmās.

 

Izņemot 2. pamatskolas vadību, visi atbalstīja variantu, kas paredz saglabāt mazākumtautību izglītības programmas abās pilsētas daļās – gan Pārlielupē, gan centrā. Vienojoties par šādu attīstības plānu, skolu direktori detalizēti analizēja, kā efektīvāk veikt šo procesu, lai maksimāli atbalstītu 2. pamatskolas skolēnus, kurus skars vislielākās pārmaiņas, izglītības iestādi apvienojot ar 6. vidusskolu.

 

Paredzēts, ka 2.pamatskola un 6.vidusskola tiek apvienotas pēc šā mācību gada beigām, taču katra vecāka ziņā būs izvēlēties, kurā pilsētas izglītības iestādē bērns turpinās izglītības iegūšanu.

 

Lai maksimāli atvieglotu pārmaiņas 2.pamatskolas mazāko klašu audzēkņiem un nodrošinātu skolu tuvāk dzīvesvietai, paredzēts, ka 5. vidusskola būs gatava uzņemt visus 1.–3. klašu skolēnus kopā ar katras klases skolotāju. Tāpat skolas nākamā mācību gada 9. klašu audzēkņiem tiks piedāvāts izvēlēties vai nu 5., vai 6. vidusskolu un pāriet uz to kopā ar visu klasi un klases audzinātāju.

 

Savukārt šā brīža 6. un 7. klašu skolēniem tiks nodrošināta iespēja mācīties tajā pašā ēkā, pievienojoties Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai, kas pēc skolas reorganizācijas pārcelsies uz ēku Sarmas ielā 2. Vienlaikus ikvienam vecākam ir iespēja izvēlēties kādu citu pilsētas skolu – Tehnoloģiju vidusskolu, 3. sākumskolu, 4. sākumskolu vai 4. vidusskolu. Nākamā skola ģimenei būtu jāizvēlas līdz aprīļa beigām.

 

Tāpat pārmaiņas skars 6. vidusskolu, kas ne tikai būs gatava uzņemt 2. pamatskolas audzēkņus, bet arī pakāpeniski kļūs par pamatskolu. Taču, lai šis process nebūtu sasteigts, no nākamā mācību gada paredzēts skolā neuzņemt 10. klases skolēnus, bet 11. un 12. klašu audzēkņiem tiks saglabāta iespēja vidusskolu pabeigt savā mācību iestādē. Šāds priekšlikums izvērtēts, ņemot vērā to, ka 6. vidusskolā ir vidējās profesionālās izglītības programmas, ko vidusskolēniem nevar piedāvāt 5. vidusskola.

 

Skolu tīkla attīstības plāns paredz, ka Spīdolas Valsts ģimnāzija šajā vasarā pārceļas uz ēku Sarmas ielā 2 un nodrošina iespēju tajā mācīties 2. pamatskolas 6. un 7. klašu audzēkņiem, kuri to vēlēsies. Mācības notiks latviešu valodā. Savukārt perspektīvā Spīdolas Valsts ģimnāzija kļūst par pilna cikla ģimnāziju, uzņemot audzēkņus 1. klasē. 


Lai gan izglītības attīstības stratēģijas piedāvājumā bija paredzēts skolēnus 1. klasē uzņemt līdz ar skolas ēkas maiņu, mācību iestāžu direktoru redzējumā piedāvāts šo soli nesasteigt un ieviest vienlaikus ar vēl vienu jauninājumu – iespēju apgūt starptautiskā bakalaurāta programmu. Lai sagatavotos starptautiskā bakalaurāta programmas ieviešanai, skolai jāapgūst programmas metodika, pēc tam tā jāsertificē, un tas ir laikietilpīgs process. Vienlaikus ieviešot abas izmaiņas, skolēni būs ieguvēji, uzskata plāna veidotāji.

 

Šobrīd izglītības iestāžu vadītāju un Izglītības pārvaldes piedāvātais Ilgtspējīga Jelgavas pilsētas skolu tīkla izveides pasākumu plāns ir iesniegts pašvaldībā un notiek klātienes tikšanās ar skolēnu vecākiem un skolotājiem.

 

Savukārt pašvaldība gatavos lēmumprojektu par pilsētas skolu tīkla attīstību, kas būs jāskata Jelgavas domes deputātiem – vispirms februāra domes komiteju sēdēs, bet gala lēmums būs jāpieņem Jelgavas domes sēdē 28. februārī.

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv