Liepājā šogad vairāk trūcīgo iedzīvotāju, mazāk maznodrošināto

  • Liepājā šogad vairāk trūcīgo iedzīvotāju, mazāk maznodrošināto

Publicēts: 15:37 21.04.2021 Pievieno notikumu

Šā gada pirmajā ceturksnī Liepājā par vairāk nekā 400 pieaudzis iedzīvotāju skaits ar trūcīgas personas statusu, tajā pašā laikā samazinoties maznodrošināto skaitam. Sociālās palīdzības saņēmēju skaits kopumā salīdzinājumā ar pagājušo gadu nav būtiski mainījies.

2021. gada pirmajos trīs mēnešos iedzīvotāju skaits ar trūcīgās personas jeb mājsaimniecības statusu pieaudzis par 421 personām, savukārt maznodrošināto iedzīvotāju skaits samazinājies par 487 personām.

2021. gada pirmajos trīs mēnešos trūcīgā statuss bija spēkā 1261 iedzīvotājam (2020. gadā - 832). Maznodrošinātā statuss pirmajā ceturksnī bija 3510 liepājniekiem (2020. gadā 3997).

Trūcīgo iedzīvotāju skaita pieaugums saistīts galvenokārt ar šogad paaugstinātajiem ienākumu sliekšņiem trūcīgā un maznodrošinātā statusa iegūšanai. Līdz ar to pieaudzis gan sociālās palīdzības saņēmēju skaits, kuri no jauna vērsušies pēc atbalsta Sociālajā dienestā, gan to cilvēku skaits, kuri zemo ienākumu dēļ tagad atbilst nevis maznodrošinātās, bet gan trūcīgās mājsaimniecības statusam.

Kā zināms, iedzīvotājiem ar trūcīgās personas statusu papildus sociālajiem pabalstiem ir vairāk pašvaldības un valsts noteikto atvieglojumu – bezmaksas ārsta apmeklējums, lielākas nekustamā īpašuma atlaides, trūcīgo ģimeņu bērniem – bezmaksas sabiedriskais transports un ēdināšanas atlaides u.c.

 

Skatīt: https://www.liepaja.lv/trucigas-gimenes-personas-statuss/atbalsta-iespejas-trucigam-personam/   


Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts šī gada 1. ceturksnī izmaksāts 289 trūcīgām personām par kopējo summu 41 027 eiro, kas ir par 24 000 eiro vairāk nekā pērn, kad GMI saņēma vien 187 personas. No šā gada 1. janvāra GMI slieksnis paaugstināts no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. GMI apmēru aprēķina kā starpību starp GMI līmeņa summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK noteikumos noteikto formulu.

Visi trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji Liepājā var saņemt gan sociālo palīdzību, gan pašvaldības noteiktos atvieglojumus, tajā skaita dzīvokļa pabalstu. Dzīvokļa pabalstu šogad saņēmušas 1279 personas par kopējo summu 279 881 eiro ( pērn 1446 personas kopā 318 058 eiro). Iespējams, ka pabalsta pieprasītāju samazinājums saistīts ar daļēji attālināto klientu apkalpošanu - daudzi seniori, kuri ir galvenie šī pabalsta saņēmēji, gaida, kad atsāksies apkalpošana klātienē.

No 2021. gada 1. jūlija paredzēts noteikt visā valstī vienotus mājokļa pabalsta piešķiršanas kritērijus, bet līdz tam laikam Sociālais dienests piešķir dzīvokļa pabalstu atbilstoši pašvaldības līdzšinējos saistošajos noteikumos noteiktajam tiesiskajam regulējumam par dzīvokļa pabalstu līdz 2020. gada 31. decembrim.

Veselības aprūpes pabalstu šī gada 1. ceturksnī pieprasījuši apmēra tikpat iedzīvotāji kā pērn - 483 personas par kopējo summu 34 623 eiro. Pērn to saņēmušas 492 personas.

Atgādinām, ka Liepājas iedzīvotājiem, kuriem ārkārtas situācijas laikā beidzās trūcīgas un maznodrošinātas personas statusa izziņas, tās derīgas vēl līdz šā gada 31. maijam, ja nav notikušas kādas būtiskas izmaiņas personas materiālajā situācijā.

Sociālais dienests arī aprīlī pieņem klientus attālināti. Par sociālo palīdzību un pakalpojumiem aicinām konsultēties telefoniski ar Sociālā dienesta darbiniekiem, kuri sniegs atbildes un ieteikumus jautājumu un problēmu sekmīgai atrisināšanai, izņēmuma gadījumā vienojoties par pieņemšanu klātienē:

 

par sociālo palīdzību un pabalstiem 63 489 652, 63 489 655,

Karostas iedzīvotājiem 63 456 185,

Velnciema iedzīvotājiem 63 426 044;

par sociālajiem pakalpojumiem 63 489 668;

par sociālo darbu 63 489 682;

e-pasts: sociala.palidziba@liepaja.lv (aprakstot savu vajadzību un atstājot kontakttālruni)

Dokumentus un iesniegumus iespējams atstāt Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3, sētas pusē pie ieejas durvīm izvietotajās pasta kastēs.

 

Informāciju sagatavoja:

Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Autors:

liepaja.lv

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv