Norisinās promenādes izbūve Daugavas krastā

  • Norisinās promenādes izbūve Daugavas krastā

Publicēts: 15:30 20.03.2019 Pievieno notikumu
Notiek Bruģu ielas pārbūve posmā no 18.novembra ielas līdz Ūdensvada ielai un Dzirnavu ielas pārbūve posmā no Vidus ielas līdz Bruģa ielai Gajoka rūpnieciskajā zonā, šajā teritorijā būvē promenādi.

Būvdarbu veicējs – CBF SIA “Binders”

Apaškšuzņēmēji - SIA "Hektors"; SIA "Baltijas Energomontāža"; SIA "IGUMI".

Darbi sākti 2018. gada rudenī, darbus jāpabeidz līdz 2019. gada  27.decembrim.

Būvdarbu līguma summa – 2 297 780.64 EUR bez PVN.

Bruģu iela ir grants seguma iela gar Daugavas upes krastu ar vāji attīstītu infrastruktūru -nav apgaismojuma tīkla, ūdensvada tīkls ir kritiskā tehniskā stāvoklī, sadzīves un lietus kanalizācijas nav, nav gājēju trotuāra, nav veloceliņa, slikts gājēju drošības līmenis gar Daugavas upi. Ielas nomalēs kokaugu apaugums un krūmājs bojā hidrotehniskās būves  konstrukciju, nenodrošina pietiekamu redzamību un pilsētvides pievilcību. Ceļa pārbūves laikā ir nepieciešams veikt atbalstsienas izbūvi un nogāzes nostiprināšanu ar laukakmeņiem, tādējādi tiks nodrošināta ceļa konstrukcijas stabilitāte. Nostiprinot nogāzi tiks panākts drošāks ceļa tehniskais stāvoklis, gan no konstrukcijas stiprības, gan no satiksmes drošības puses. Nogāze tiks norobežota no ceļa ar margām. Ņemot vērā to, ka nogāze tieši atrodas upes pusē, šo teritoriju būs iespējams iznomāt tūrisma pakalpojuma uzņēmumiem, tādējādi veicinot Daugavas upes krasta attīstību un privāto investīciju piesaisti.

Projekta ietvaros tiks izbēvēta jauna ceļa segas konstrukcija no asfalta kārtām, šķembu maisījuma kārtām un drenējošas kārtas, lietus ūdenskanalizācijas un apgaismojuma tīklu pārbūve, sadzīves kanalizācijas posma pārbāve, ietvju un publisko autostavvietu izbūve, kā arī tiks veikta gājēju / veloceliņa izbūve.

Projekta kopējās izmaksas EUR 5 729 116.34, no tiem: 

Daugavpils pilsētas daļa - kopējā summa ir EUR 3 648 307.42 EUR: ERAF finansējums 85% - 3 050 763.57 EUR; Valsts budžeta dotācija 4,5% - 161 511.01 EUR; Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10,5% - 376 859.03 EUR un neattiecināmās izmaksas - 59 173.81 EUR. 

Daugavpils novada daļa – EUR 2 080 808.92 EUR: ERAF finansējums 74.74% - 1 554 284.05 EUR; Valsts budžeta dotācija 3.80% - 79107.09 EUR; Daugavpils novada domes līdzfinansējums 8.88% - 184583.21 EUR un privātās attiecināmās izmaksas 12.58% -  261713.69 EUR un neattiecināmās izmaksas - 1 120.88 EUR.
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv