Pašvaldība piedalīsies projektu konkursā ar mērķi uzlabot publisko teritoriju apgaismojumu

Publicēts: 13:33 20.03.2015 Pievieno notikumu

6. marta ārkārtas domes sēdē Preiļu novada domes deputāti pieņēma lēmumu iesniegt projekta „Preiļu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana” iesniegumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ceturtajā kārtā, nosakot kopējo projekta finansējumu 204 414,92 eiro, t.sk., pievienotās vērtības nodoklis.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.

Projekta atbalsta gadījumā tiek plānots Preiļu pilsētā ierīkot jaunu un ekonomisku apgaismojumu Raiņa bulvārī, Liepu un Kooperatīva ielās. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 202 593,48 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā tā īstenošanai pašvaldība ņems aizņēmumu Valsts kasē.
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv