Paziņojums par dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksmi

  • Paziņojums par dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksmi

Publicēts: 15:28 20.03.2019 Pievieno notikumu
21. martā plkst. 17.00 notiks īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

SIA “Vides konsultāciju birojs” 2018. gadā ir izstrādājusi dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plānu 2019.–2031. gadam. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, saglabājot teritorijas dabas vērtības.

 

Dabas aizsardzības plānā ir ietverta zinātniska informācija par aizsargājamo teritoriju, tajā ir noteikti vienoti apsaimniekošanas pasākumi visai dabas parka teritorijai. Izstrādājot plānu, ir sagatavots Ministru kabineta 10.08.2004. noteikumu Nr. 702 “Dabas parka “Ragakāpa” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (grozījumu projekts).

 

Ar dabas aizsardzības plāna saturu un citiem saistītajiem dokumentiem plāna sabiedriskās apspriešanas laikā no 6. līdz 26. martam var iepazīties šeit, tāpat plāns un tā materiāli būs pieejami Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 1. stāvā, pirmdienās plkst. 8.30–18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 8.30–17.00, piektdienās plkst. 8.30–16.00.

 

No 6. līdz 26. martam ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos Jūrmalas pilsētas domei Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015, vai uz e-pasta adresi birojs@vkb.lv. Plašāka informācija pieejama, arī piezvanot uz tālruņa numuru 67557668.

 

Aicinām iepazīties ar dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna saturu un piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē 2019. gada 21. martā plkst. 17.00 Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, 1. stāva zālē.

 

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus un komersantus būt aktīviem – sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

 

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.5.4.2.1/16/I/001 Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros.

 

Dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA “Vides konsultāciju birojs”, Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, tālr. 67557668, www.vkb.lv.

Kontaktpersona: projekta vadītājs Ilmārs Bodnieks,

 tālr. 67557668, e-pasts: ilmars@vkb.lv.

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv