Preiļu novada pašvaldība uzsāk darbu pie teritorijas plānošanas!

Publicēts: 09:51 07.05.2015 Pievieno notikumu

Pamatojoties uz “Teritorijas attīstības plānošanas likumu”, Ministru kabineta “Noteikumiem par  pašvaldību teritorija attīstības plānošanas dokumentiem” un “Vispārīgiem teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumiem”, domnieki 30. aprīļa domes sēdē balsojot lēma uzsākt Preiļu novada Teritorijas plānojuma izstrādi, kā arī apstiprināja Teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevumu.

Teritorijas plānojums tiks izstrādāts, pamatojoties uz pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un ņemot vērā normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības, kā arī izvērtējot blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus. Teritorijas plānojumā ietilps paskaidrojuma raksts, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Teritorijas plānojuma izstrādi veiks, izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu /TAPIS/.

Par Preiļu novada Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju iecelts Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs un par darba grupas locekļiem - Preiļu novada domes Nekustamo īpašumu daļas vadītāja Vita Patmalniece, Preiļu novada domes Būvvaldes vadītājs Arvils Pundurs, Preiļu novada domes deputāts Aigars Zīmelis un Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko.


Jolanta Rubine

Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktoreDizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv