Preiļu parks akcijas laikā iegūst jaunu rotu!

Publicēts: 15:07 12.05.2015 Pievieno notikumu

8. maijā Preiļu novadā norisinājās akcija “Iestādi pats savu koku Preiļu parkā!”. Jau no agra rīta parkā rosījās SIA “Preiļu saimnieks” darbinieki – tika atvesti kociņi un krūmi, sagatavotas bedrītes to stādīšanai, piegādāts ūdens kociņu aplaistīšanai, arī kociņu iegāde bija noorganizēta turpat uz vietas. Plkst. 9.00 parkā sāka ierasties iedzīvotāji – iestāžu, uzņēmumu, biedrību pārstāvji, nāca ģimenes, preilieši un pagastu cilvēki, lai dotu savu artavu parka labiekārtošanā un iestādītu savu koku. Vietējo cilvēku atsaucība bija ļoti liela. Dienas laikā – līdz plkst. 19.00 - Preiļu parkā tika iestādītas 25 Holandes liepas, 63 krūmi un vairākas rozes.

Kociņu stādīšanas akciju Preiļu parkā atklāja domes priekšsēdētāja Maruta Plivda ar ģimeni un domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs. Pašvaldības vadība iestādīja pirmās Holandes liepas jau esošās liepu alejas turpinājumā. Iedzīvotāju aktivitāte bija liela – daudzi tieši pilsētas parkā vēlējās redzēt savu iestādīto kociņu. SIA “Preiļu saimnieks” darbinieki bija parūpējušies par to, lai katrai liepiņai un katram krūmam būtu klāt savs numurs, pēc kā katrs akcijas dalībnieks varētu arī turpmāk atrast savu iestādīto kociņu. Daudzi iedzīvotāji bija apņēmības pilni arī turpmāk rūpēties par savu iestādīto kociņu, atvest tam mēslojumu un vērot, kā tas aug.

Akcijas ideja jau februārī radās domes priekšsēdētājai Marutai Plivdai, un darbīgās dienas noslēgumā pašvaldības vadītāja atzina, ka ir gandarīta par paveikto. Parks tiek sakopts, labiekārtots, un tagad tas būs atsvaidzināts ar ziedošiem kociņiem un krūmiem. Saskaņojot parka labiekārtošanas darbus ar ainavu arhitekti Ilzi Janeli, rodas daudz ideju, un vēlme izdarīt arvien vairāk, tomēr līdzekļi pašvaldībai ir ierobežoti. Tāpēc šoreiz radās doma aicināt talkā iedzīvotājus, pašiem iegādāties kociņus un tos iestādīt. Maruta Plivda atzīst, ka šāda pieeja vieno cilvēkus, veido atbildību par vidi, kurā mēs visi dzīvojam. Tā ir kā mācību stunda jaunajai paaudzei, bērniem, kuri arī nāca uz parku un kopā ar vecākiem stādīja kokus. Ejot garām paša iestādītam kokam, arī attieksme būs pozitīvāka un veidosies atbildības sajūta.  

Maruta Plivda pateicas ikvienam iedzīvotājam, kurš piedalījās akcijā, iegādājās un iestādīja savu koku parkā. Paldies SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājam Jānim Mūrniekam, Komunālās daļas vadītājai Zentai Igolniecei, dārzniecei Veltai Kodorei, Komunālās daļas darbiniekiem, kuri bija parūpējušies par visu, lai kociņu stādīšana noritētu raiti. Domes vadītāja pateicas arī pašvaldības darbiniekiem par atbalstu pasākumam, jo to jūtot, bija prieks darboties.

Akcija bija veltīta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai, tāpēc simboliski stādīšanai bija piegādātas tieši 25 Holandes liepas, kuras, tāpat kā  fizokarpu, Japānas spireju, jasmīnu, ceriņu, forsītiju un rožu stādījumi, atrada savu vietu Preiļu parkā.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv