Saeima pieņem nozīmīgus grozījumus Zemesgrāmatu likumā: samazina nodevas un vienkāršo būves ierakstīšanu

Publicēts: 19:25 21.06.2021 Pievieno notikumu

Attiecībā uz zemesgrāmatu nodevas apmēra samazināšanu J.Bordāns norāda, ka tas pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju plānus iegādāties mājokļus, it īpaši tiem, kas domā nopirkt savu pirmo īpašumu. Līdz ar to palielināsies arī jauno dzīvojamo māju būvniecības intensitāte – no tā iegūs visa sabiedrība, jo jauno dzīvokļu būvniecība nozīmē papildu nodokļu ieņēmumus valsts budžetā. Turklāt valsts nodevas likmes samazināšana veicinās īpašuma tiesību savlaicīgu nostiprināšanu zemesgrāmatā un īpašumu reģistrācijas sakārtošanu kopumā.

Šobrīd, lai zemesgrāmatā ierakstītu būvi, īpašnieks iesniedz nostiprinājuma lūgumu, kā arī pievieno aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, bet būves dzēšanas gadījumā – dokumentu, kas apliecina ēkas (būves) neesamību. Savukārt jaunbūves gadījumā – izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojuma oriģināls vai noraksts.

Vairāk informācijas - https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/saeima-pienem-nozimigus-grozijumus-zemesgramatu-likuma-samazina-nodevas-un-vienkarso-buves-ierakstisanu

Autors:

tm.gov.lv

Kategorijas: Cits;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv