Sporta jomas vērtējums Rēzeknē

  • Sporta jomas vērtējums Rēzeknē

Publicēts: 15:16 14.04.2021 Pievieno notikumu

Pētījumu centrs SKDS februārī veica Rēzeknes iedzīvotāju aptauju, noskaidrojot rēzekniešu viedokli arī par sporta jomas kvalitāti. Lielākoties apjautātie iedzīvotāji atzinīgi novērtē pilsētas sporta attīstības aktivitātes.

Novērtējot pašvaldības darbu sporta attīstības veicināšanā, kopumā 89% aptaujāto bija ar to apmierināti, bet 5% pauda neapmierinātību. Apmierinātību ar pašvaldības darbu sporta attīstības veicināšanā biežāk nekā caurmērā pauda aptaujātie vecumā no 18 līdz 24 gadiem un no 55 līdz 63 gadiem, savukārt kritiskāk nekā caurmērā darbu šajā jomā vērtēja iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem.

To, ka nodarbojas ar fiziskām/sportiskām aktivitātēm, norādīja gandrīz puse (48%) no aptaujātajiem Rēzeknes iedzīvotājiem. Aptaujātajiem, kuri atbildēja, ka nenodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm, lūdza norādīt iemeslu. Trīs biežāk minētie šķēršļi tam, lai nodarbotos ar sportu, bija veselības stāvoklis (46%), laika trūkums (32%) un tas, ka nav nepieciešamības (31%). Līdz ar to viena no pašvaldības prioritātēm, attīstot pilsētas sporta infrastruktūru, ir arī iedzīvotāju iesaistes un informēšanas kampaņas par veselīga dzīvesveida un sporta aktivitātēm visām vecuma grupām.

Detalizētāk atbildot uz jautājumiem par apmierinātību ar sporta dzīvi Rēzeknē, jāatzīmē, ka ļoti augsta ir apmierinātība ar sporta pasākumu norises vietām (84% apmierināti), sporta veidu daudzveidību (83% apmierināti), attālumu un satiksmi līdz sporta pasākumu norises vietai (82% apmierināti), kā arī drošību un kārtību sporta pasākumos (80% apmierināti). Zemāka apmierinātība ir ar sporta pasākumu līmeni (78% apmierināti) un sporta pasākumu organizatorisko kvalitāti (75% apmierināti).

Novērtējot apmierinātību ar sporta infrastruktūru, objektiem un iespēju sportot bērniem, 89% aptaujāto bija apmierināti ar iespējām bērniem nodarboties ar sportu Rēzeknē, 83% bija apmierināti ar sporta infrastruktūras pieejamību Rēzeknē (sporta laukumi, trenažieri, sporta objektu pieejamība u.tml.) un 83% bija apmierināti arī ar sporta objektu kvalitāti un tehnisko nodrošinājumu.

Pētījumu centrs SKDS martā un februārī veica Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju socioloģisko aptauju, kuras laikā tika uzrunāti 500 rēzeknieši. Aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju uzskatus par dažādiem pilsētas dzīves jautājumiem, tajā skaitā par pašvaldības darbu, pilsētas attīstību, pārvietošanās paradumiem, sportu, kultūru, veselību u.c. tēmām.

Lai aptaujas rezultātā iegūtie dati būtu vieglāk uztverami, tie pārskatāmā veidā pakāpeniski tiks publicēti pašvaldības oficiālajos sociālo tīklu profilos, portālā www.rezekne.lv, kā arī informatīvajā izdevumā “Rēzeknes vēstnesis”. Šobrīd SKDS iesūtītie dati pašvaldībā tiek analizēti un pilnā apjomā būs pieejami maijā.

Autors:

rezekne.lv

  • Sporta jomas vērtējums Rēzeknē

  • Sporta jomas vērtējums Rēzeknē

  • Sporta jomas vērtējums Rēzeknē

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv