Tieslietu padomes locekļi dosies darba vizītē uz Daugavpils un Rēzeknes tiesu

  • Tieslietu padomes locekļi dosies darba vizītē uz Daugavpils un Rēzeknes tiesu

Publicēts: 13:25 17.10.2022 Pievieno notikumu
Pirmdien, 17. oktobrī, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Tieslietu
padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta tiksies ar Daugavpils un Rēzeknes
tiesu tiesnešiem. Tikšanās laikā plānots apspriest aktuālos Tieslietu padomes un tiesu
darba jautājumus.

Vizītes ietvaros Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēs tiesnešus par
Tieslietu padomes darbības stratēģiskajiem virzieniem, kā arī šī gada darba plāna izpildi.
Tāpat ar tiesnešiem plānots apspriest e-lietas darbības efektivitāti, jautājumus par tiesnešu
pašpārvaldes institūciju darbu un tiesnešu amata vakancēm, kā arī citus aktuālus tematus.

Tieslietu padome piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu
sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu un
nepastarpinātu dialogu ar tiesu varu, Tieslietu padomes locekļi tikušies arī ar Latgales,
Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un Rīgas apgabaltiesu tiesnešiem. Tieslietu padomes
locekļiem plānotas darba vizītes arī uz Administratīvo apgabaltiesu un citām pirmās
instances tiesām.
Kategorijas: Valsts pārvalde;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv