Tieslietu padomes locekļi tiekas ar Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem

  • Tieslietu padomes locekļi tiekas ar Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem

Publicēts: 10:22 07.11.2022 Pievieno notikumu
Trešdien, 2. novembrī, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un
Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta tikās ar Ekonomisko lietu
tiesas tiesnešiem, lai pārrunātu Ekonomisko lietu tiesas darbības efektivitāti.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēja Ekonomisko lietu tiesas
tiesnešus par Tieslietu padomes darbības stratēģiskajiem virzieniem, kā arī šī gada darba
plāna izpildi. Savukārt Ekonomisko lietu tiesas tiesneši iezīmēja būtiskākos izaicinājumus,
ar kuriem ir saskārušies tiesas pusotra gada darbības laikā.

Diskutējot par tiesas darbības efektivitātes jautājumiem, Ekonomisko lietu tiesas
tiesneši norādīja, ka galvenie iemesli, kas kavē lietu ātrāku izskatīšanu, ir procesuālo
likumu formālisms un neelastība, kā arī advokātu kalendāru noslodze. Ekonomisko lietu
tiesas tiesneši vērsa uzmanību arī uz lietu svēršanas nozīmi tiesneša noslodzes noteikšanai
Ekonomisko lietu tiesā. Tāpat tiesneši minēja vajadzību atslogot tiesnešu palīgus no
tehniskiem darba pienākumiem, lai tiesnešu palīgi varētu pilnvērtīgi pievērsties juridiskiem
jautājumiem un nodrošinātu kvalitatīvu atbalstu tiesneša darbam.

Pārrunājot e-lietas un Tiesu informatīvās sistēmas darbību, Ekonomisko lietu tiesas
tiesneši norādīja uz nepieciešamību uzlabot šo platformu funkcionalitāti, jo atsevišķi
risinājumi šobrīd kavē un apgrūtina tiesas darbu. Vienlaikus Ekonomisko lietu tiesas
tiesneši uzsvēra, ka pilnībā atbalsta informācijas tehnoloģiju rīku integrēšanu tiesas darbā,
jo tiesu sistēmas vajadzībām atbilstošs tehniskais risinājums varētu ievērojami atvieglot un
uzlabot tiesas darbu. 

Ar Ekonomisko lietu tiesas darbības pirmā gada rezultātiem var iepazīties šeit.

Papildu informācija:
Tieslietu padome piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī
tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu un
nepastarpinātu dialogu ar tiesu varu, Tieslietu padomes locekļi tikušies ar tiesnešiem no
Latgales, Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un Rīgas apgabaltiesas, kā arī no Rēzeknes un
Daugavpils tiesas. Tieslietu padomes locekļiem plānotas darba vizītes arī uz citām pirmās
instances tiesām, kā arī uz Administratīvo apgabaltiesu.
Kategorijas: Valsts pārvalde;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv