Tieslietu padomes locekļi tiksies ar Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem

  • Tieslietu padomes locekļi tiksies ar Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem

Publicēts: 10:45 17.10.2022 Pievieno notikumu
Piektdien, 7. oktobrī, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Tieslietu
padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta tiksies ar Rīgas apgabaltiesas
tiesnešiem. Tikšanās laikā plānots apspriest aktuālos Tieslietu padomes un Rīgas
apgabaltiesas darba jautājumus.
Vizītes ietvaros Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēs Rīgas
apgabaltiesas tiesnešus par Tieslietu padomes darba prioritātēm šajā gadā. Tāpat tikšanās
laikā plānots pārrunāt lietu izskatīšanas standartus, apgabaltiesu tiesnešu atlases kārtību,
tiesu dialoga un sadarbības jautājumus, tiesu komunikāciju ar sabiedrību, kā arī citus
aktuālus tematus.
Tieslietu padome piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu
sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu un
nepastarpinātu dialogu ar tiesu varu, Tieslietu padomes locekļi tikušies arī ar Latgales,
Zemgales, Vidzemes un Kurzemes apgabaltiesu tiesnešiem. Tieslietu padomes locekļi
plāno tikties arī ar Administratīvās apgabaltiesas un rajona (pilsētu) tiesu tiesnešiem.
Kategorijas: Valsts pārvalde;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv