Tieslietu sistēmas pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem tiks veicināta arī Tukumā un Grobiņā

  • Tieslietu sistēmas pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem tiks veicināta arī Tukumā un Grobiņā

Publicēts: 16:58 28.05.2021 Pievieno notikumu

Pirmdien, 24. maijā, Tieslietu ministrija kopā ar Valsts zemes dienestu, Uzņēmumu reģistru, Juridiskās palīdzības administrāciju, Patentu valdi un Valsts valodas centru pilotprojekta “Tieslietu sistēmas pakalpojumi pašvaldībās” ietvaros parakstīja sadarbības līgumu vēl ar divu novadu pašvaldībām - Tukumu un Grobiņu. Pilotprojekta ietvaros iedzīvotājiem tiks paplašināta tieslietu sistēmas pakalpojumu pieejamība un sniegtas konsultācijas par iespējām izmantot tos attālināti elektroniskajā vidē. Vienlaikus plānots uzlabot arī klientu digitālās prasmes patstāvīgi izmantot tieslietu sistēmas iestāžu sniegtos e-pakalpojumus.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J.Bordāns: “Aicinām iedzīvotājus vēl aktīvāk izmantot tieslietu sistēmas sniegtos e-pakalpojumus. Sadarbībā ar pašvaldībām to izveidotajos klientu apkalpošanas centros nodrošināsim iedzīvotājiem iespēju saņemt konsultācijas par to, kā šos e-pakalpojums var izmantot. Turpināsim aktīvi strādāt pie tā, lai pilotprojekts būtu īstenojams vēl vairākās pašvaldībās.”

Projekta ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja saņemt klātienes konsultācijas par tieslietu sistēmas pakalpojumiem un iespējām tos izmantot e – vidē. Tāpat tieslietu iestāžu darbinieki rīkos seminārus iedzīvotājiem, lai informētu par tieslietu sistēmas tiešsaistes pakalpojumiem: iespēju iesniegt iesniegumu iestādei elektroniski; pasūtīt Valsts zemes dienesta arhīvā esošos dokumentus vai uzņēmuma reģistrāciju; preču zīmes pieteikuma iesniegšanu; lietotnes “Valodas draugs” izmantošanu u.c. pakalpojumus.

Tiklīdz to atļaus epidemioloģiskā situācija valstī, tiks uzsākts pilotprojekts un klātienes konsultācijas pašvaldībās būs pieejamas divas darbadienas nedēļā. Pilotprojektu pašvaldībās plānots īstenot līdz šī gada beigām.

Projektu plānots ieviests vairākās pašvaldībās, un tā īstenošanai jau ir noslēgts sadarbības līgums ar Limbažu novada pašvaldību.

Pēc pilotprojekta beigām plānots izvērtēt nepieciešamību paplašināt šobrīd tieslietu sistēmas iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Pilotprojekts tiek īstenots, lai izpildītu Ministru kabineta deklarācijā minēto attiecībā uz vienas pieturas aģentūras principa attīstību un Pakalpojumu vides pilnveides plānu 2020. – 2023. gadam, kas paredz kopējo virzību uz pakalpojumu pieejamības uzlabošanu.

Informāciju sagatavoja:

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv