Tiesnesi Indru Melderi pārceļ darbā Augstākajā tiesā

  • Tiesnesi Indru Melderi pārceļ darbā Augstākajā tiesā

Publicēts: 11:18 17.10.2022 Pievieno notikumu
Piektdien, 7. oktobrī, Tieslietu padome rakstveida procesā nolēma pārcelt
Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi Indru Melderi Augstākās tiesas
Administratīvo lietu departamenta senatores amatā.

Tiesnese Indra Meldere līdz šim strādāja Administratīvajā apgabaltiesā. No 2008. gada līdz
2011. gadam Administratīvajā rajona tiesā.

Papildu informācija:
Tieslietu padome pieņem lēmumu, ja uz Augstākās tiesas tiesneša amatu tiek virzīts
kandidāts, kas jau ir Saeimas apstiprināts tiesnesis zemākas instances tiesā. Savukārt, ja uz
Augstākās tiesas tiesneša amatu tiek virzīts kandidāts, kas nav tiesnesis - viņu tiesneša
amatā apstiprina Saeima bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Kategorijas: Valsts pārvalde;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv