TM: atgriešanās pastāvīgās dzīvesvietas valstī jānodrošina bērna labākajās interesēs

  • TM: atgriešanās pastāvīgās dzīvesvietas valstī jānodrošina bērna labākajās  interesēs

Publicēts: 11:24 02.06.2022 Pievieno notikumu
Trešdien, 1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības dienā, Tieslietu
ministrijas, Rīgas Bāriņtiesas, Sertificētu mediatoru padomes, Psihologu sertifikācijas
padomes un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pārstāvji iepazīstināja ar
kopīgi izstrādātajām vadlīnijām par piespiedu izpildi lietās, kas skar bērnu atgriešanos
pastāvīgās dzīvesvietas valstī.
Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktora vietniece
Anastasija Jumakova norāda: “Izstrādātās vadlīnijas sniedz skaidrojumu par piespiedu
izpildes procesa aspektiem ne vien tajā iesaistītajām institūcijām, bet arī vecākiem un citiem
piespiedu izpildes procesā iesaistītajiem bērna tuviniekiem. Vadlīnijas ne tikai palīdzēs veidot
vienotu izpratni par piespiedu izpildes procesu šajās lietās, bet palīdzēs nodrošināt tiesas
nolēmumu labprātīgu izpildi vai pat atturēs no rīcības, ko juristi sauc par bērna civiltiesisku
nolaupīšanu.”
Vadlīnijas izstrādātas Tieslietu ministrijas vadītajā starpinstitūciju darba grupā, kuras
sastāvā darbojās zvērināti tiesu izpildītāji, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas
tiesneši, kā arī pārstāvji no Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Labklājības ministrijas,
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Tiesībsarga biroja, Latvijas Bāriņtiesu
darbinieku asociācijas, Psihologu sertifikācijas padomes un Sertificētu mediatoru padomes.
Kā liecina statistikas dati par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem
aspektiem, 2021. gadā atgriešana uz Latviju veikta 29 lietās par 33 bērniem, saskarsme ar
ārvalstī esošu bērnu organizēta 4 lietās par 4 bērniem, savukārt atgriešana no Latvijas bijusi
12 lietās par 15 bērniem, un saskarsme ar Latvijā esošu bērnu nodrošināta 2 lietās par 4
bērniem.
Lai nodrošinātu bērna labāko interešu pārstāvniecību, galvenais ir visu iesaistīto pušu
sadarbība. Rīgas bāriņtiesas Ģimenes domstarpību nodaļas vadītāja Iveta Lielmane uzsver:
“Sadarbība ir atslēgas vārds, runājot par jauno vadlīniju saturu un to piemērošanu dzīvē.
Mēs savā darbā redzam, cik svarīgi ir sadarboties domstarpību risināšanā gan savstarpēji
vecākiem, gan vecākiem un iestādēm, kā arī starp dažādām iestādēm un institūcijām.
Vadlīnijas būs labs palīgs speciālistiem un sekmēs izpratni par iespējām jau preventīvi risināt
radušos apstākļus, kā arī kalpos par ceļa karti iestāžu koordinētai un saskaņotai rīcībai,
tādējādi samazinot arī bērniem potenciāli traumatisku brīžu pieredzi.”
Lai veicinātu nolēmumu labprātīgu izpildi un mazinātu bērniem iespējamu
traumatisku pieredzi, cita starpā jāizmanto mediācijas piedāvātās iespējas, jāveic pārrunas ar
personām, turklāt vairākās stadijās, gan ierosinot lietu, gan tad, kad likumīgā spēkā stājies
nolēmums par bērna atgriešanos. “Mediācijai kā brīvprātības un sadarbības principos
balstītam strīdu risināšanas procesam starp vecākiem vajadzētu būt pieejamai jebkurā bērna

prettiesiskas aizvešanas procesa stadijā. Vecāki nevienā brīdī nepārstāj būt bērna mamma un
tētis. Lai mediācija varētu sniegt pēc iespējas lielāku atbalstu vecākiem un bērnam, jābūt
proaktīvai rīcībai no situācijas risināšanā iesaistītajām institūcijām un speciālistiem, gan
personīgi uzrunājot un informējot bērna vecākus par mediācijas iespēju, gan nosūtot
formālos mediācijas piedāvājumus,” norāda Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja
Evija Kļave.
Iesaistoties problēmsituāciju risināšanā psihologiem, Psihologu sertifikācijas padomes
priekšsēdētāja Rita Niedre uzsver: “Psihologs ir viens no speciālistiem, kurš iesaistās bērna
un ģimenes sagatavošanai izpildes procedūrai. Viens no galvenajiem psihologa iesaistes
mērķiem ir izpildes procesā informēt iesaistītās amatpersonas par bērnam iespējami
saudzējošu izpildes veidu konkrētajā situācijā. Nepieciešamības gadījumā psihologs arī
sniedz atbalstu bērnam.”
Savukārt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes direktores pienākumu
izpildītāja Elīna Avota norāda: “Tiesu izpildītāji ir personas, kuras veic tiesas nolēmumu
izpildi saistībā ar bērnu atgriešanos citā valstī. Zvērinātu tiesu izpildītāju, tāpat kā visu
iesaistīto, mērķis ir noteikt bērna labāko interešu nodrošināšanai piemērotāko piespiedu
izpildes kārtību, paredzot tādu procedūru un kārtību, lai izmantojamās metodes padarītu šo
procesu pēc iespējas saudzējošāku bērnam.” Kopīgi sagatavotās vadlīnijas veidos vienotu
izpratni par piespiedu izpildes procesu visām iesaistītajām personām, sekmējot pēc iespējas
bērnu interesēm atbilstošu tiesas nolēmumu izpildes nodrošināšanu, uzsver E.Avota.
Vadlīnijas par piespiedu izpildi lietās, kas skar bērnu atgriešanos pastāvīgās
dzīvesvietas valstī pieejamas šeit .

Evija Rimšāne
Tieslietu ministrijas
Komunikācijas departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67036861
E-pasts: Evija.Rimsane@tm.gov.lv
  • TM: atgriešanās pastāvīgās dzīvesvietas valstī jānodrošina bērna labākajās  interesēs

  • TM: atgriešanās pastāvīgās dzīvesvietas valstī jānodrošina bērna labākajās  interesēs

  • TM: atgriešanās pastāvīgās dzīvesvietas valstī jānodrošina bērna labākajās  interesēs

  • TM: atgriešanās pastāvīgās dzīvesvietas valstī jānodrošina bērna labākajās  interesēs

Kategorijas: Valsts pārvalde;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv