Uzsaukums māksliniekiem iesniegt idejas starptautiskajam projektam “Pārmaiņu aģenti: mākslas mediācija kā saruna”

  • Uzsaukums māksliniekiem iesniegt idejas starptautiskajam projektam “Pārmaiņu aģenti: mākslas mediācija kā saruna”

Publicēts: 20:18 01.12.2020 Pievieno notikumu
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs un Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS aicina māksliniekus pieteikt savas dejas konkursam starptautiskajā projektā “Pārmaiņu aģenti: mākslas mediācija kā saruna”, kas tiks īstenots nākamajos divos gados Latvijā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā.

Mākslas darba idejai ir jābalstās virstēmā “Saruna ir iespējama” un tai jābūt veltītai vienai vai vairākām vietējās sabiedrības grupām jeb kopienām un to problemātikai. Pieteikumus gaidīs līdz 2021. gada 8. janvārim.

“Daudzveidīgā un atvērtā sabiedrībā neizbēgami līdzās pastāv dažādi un pat pretēji viedokļi un vērtību sistēmas. Eksistējot tuvu viens otram, pretēji skatu punkti to īpašniekiem var kļūt savstarpēji neērti, nepieņemami un raisīt konfliktsituācijas. Pieņemot, ka no lielākiem vai mazākiem konfliktiem izvairīties nav iespējams, aicinām domāt par sarunu, kas ir iespējama starp dažādi vai pat pretēji noskaņotām pusēm,” mākslas darba virstēmu skaidro projekta īstenotāji.

Projekta mērķis ir paplašināt izpratni par laikmetīgo mākslu kā sabiedrību iesaistošu un sarunā balstītu radīšanas procesu, ņemot vērā vietējās sabiedrības vajadzības un aktualizējot tai būtiskas tēmas. Tas tiek īstenots četru valstu ietvaros, sadarbojoties piecām organizācijām: Kultūras fondam (Helsinki, Somija), Tallinas Pilsētas muzejam (Tallina, Igaunija), Tenstas Mākslas telpai (Stokholma, Zviedrija), Latvijas Laikmetīgajam mākslas centram un Fondam atvērtai sabiedrībai DOTS (Rīga, Latvija). Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Radošā Eiropa”.

Mākslinieks vai mākslinieku apvienība var darboties jebkurā no mākslas žanriem – vizuālajā, audiovizuālajā, multimediju, skatuves mākslas vai starpdisciplinārā žanrā. Tomēr ir jāņem vērā, ka izvēlētajai mākslas darba idejai jābalstās ne tikai virstēmā, bet arī mākslinieka izvēlētās sabiedrības grupas vai grupu problemātikā, ar ko tiek saprasti cilvēki, kas ir piederīgi noteiktai lokālajai, kulturālajai vai sociālajai telpai vai ko var izdalīt pēc kādiem formāliem vai sociāli nozīmīgiem kritērijiem (dzimuma, vecuma, izcelsmes, profesijas u. c.).

Vienlaikus ir jārēķinās, ka māksliniekam mākslas radīšanā būs jāsadarbojas ar desmit šo sabiedrības grupu pārstāvjiem, kuri līdzdarbosies arī kā mediatori jeb starpnieki starp mākslas darbu un tā skatītāju vai apmeklētāju. Viņi tiks izvēlēti konkursa kārtībā nākamā gada sākumā un iesaistīti īpašā mākslas mediatoru apmācību programmā. Mākslas mediatoru atlasi un koordinēšanu, kā arī mākslas darba producēšanu uzņemas projekta īstenotāji.

Projekta ietvaros Latvijā tiks radīts un īstenots viens mākslas darbs, bet mākslas darbam jābūt izrādāmam vai izstādāmam vairākkārtēji arī bez mākslinieka klātbūtnes.

Mākslas darbu pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 8. janvāra 23.59, nosūtot to uz e-pasta adresi lelde.pruse@fondsdots.lv, vēstules tēmā norādot “Pārmaiņu aģenti” un pieteikuma nosaukumu. Pēc projekta termiņa iesniegtie pieteikumi netiks izvērtēti.

Plašāka informācija par projektu, konkursu un tā nolikums atrodams Latvijas Laikmetīgās mākslas centra mājaslapā www.lcca.lv un Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS mājaslapā www.fondsdots.lv.

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) ir viena no vadošajām nevalstiskajām institūcijām, kas veicina un atbalsta Latvijas laikmetīgās mākslas attīstību. Īstenojot starptautiska un nacionāla mēroga mākslas notikumus, LLMC mērķis ir izglītot un iesaistīt Latvijas sabiedrību kultūras daudzveidības, iekļaujošas sabiedrības veidošanā un vairot kritiskas domas nozīmes izpratni. Institūcija nodarbojas ar pētniecību, jaunu darbu producēšanu un laikmetīgās mākslas arhīva veidošanu un uzturēšanu.

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS
Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS ir nevalstiskā organizācija, kuras misija ir stiprināt demokrātijas kvalitāti un celt sarunu kultūru Latvijā. Līdztekus fonda darbība vērsta uz to, lai raisītu cilvēku interesi un līdzdalību sabiedriskajos un politiskajos procesos, kā arī radītu iesaistošu un iekļaujošu vidi diskusijām, sarunām un intelektuālajai zinātkārei. Fonds DOTS ir Sarunu festivāla LAMPA dibinātājs un rīkotājs.

Papildu informācija
Lelde Prūse
Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS projektu direktore
Tālrunis: 26 466 509
E-pasts: lelde.pruse@fondsdots.lv

Gundega Turnele
Latvijas Laikmetīgās mākslas centra komunikācijas vadītāja
Tālrunis: 26 308 128
E-pasts: gundega@lcca.lv
Kategorijas: Kultūra;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv