VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārbūvētais Gaujas-Daugavas kanāls iegūst Latvijas būvniecības gada balvu

  • VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārbūvētais Gaujas-Daugavas kanāls iegūst Latvijas būvniecības gada balvu

Publicēts: 14:10 15.03.2021 Pievieno notikumu
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) ir veiksmīgi piedalījusies biedrības “Building Design and Construction Council” organizētajā  konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 2020” un izcīnījusi 1. vietu nominācijā “Inženierbūve pārbūve” par Gaujas-Daugavas kanāla pārbūvi.
ZMNĪ, ieguldot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus, pārbūvējusi valsts nozīmes ūdensnoteku – Gaujas-Daugavas kanālu. Projekta mērķis bija samazināt plūdu apdraudējumu Ādažu novadā un palielināt novada iedzīvotāju drošību, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību teritorijā un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Gaujas-Daugavas kanāls būvēts laika posmā līdz 1903. gadam. Pēdējo reizi kanāla pārbūves darbi veikti 20. gadsimta 80. gados un 90. gadu sākumā.
Gaujas-Daugavas kanāla pārbūve ir būtiska Ādažu novada pastāvēšanai un aizsardzībai no plūdu draudiem. Īstenojot projektu, ir samazināti plūdu draudi Ādažu novada teritorijā un palielinājusies dabas teritorijas vērtība, pievilcīgums un produktīva izmantošana Latvijas lauku teritorijās. Gaujas-Daugavas kanāls pasargās Ādažu novada 290 ha plūdu riska teritoriju no applūšanas, kā arī samazināsies plūdu draudi aptuveni tūkstotim iedzīvotāju Ādažu novada un Garkalnes novados.
Projekta īstenošanas rezultātā Gaujas-Daugavas kanāls pārbūvēts 3,142 km garumā, tai skaitā veicot šādus galvenos darbus: kanāla rakšana un izraktās grunts izlīdzināšana aptuveni 33 600 kubikmetru apmērā; grunts sūknēšana no ezera (sedimentācijas daļas padziļināšana), separēšana un nogāde krastā uz atbērtni aptuveni 5100 kubikmetru apmērā; apauguma novākšana aptuveni 12 ha platībā; būvju nojaukšana, demontāža aptuveni 1200 kubikmetru apmērā; kanāla visā garumā (3124 metri) veikta gultnes nostiprinājumu izbūve, t.sk. šķembu bērums 8300 kubikmetru, ģeotekstils 44 400 kvadrātmetru, plastmasas rievpāļi 5500 kvadrātmetru, metāla rievsienas 61 tonna; pārbūvēts ūdens līmeņa regulators, veikta vītņu tipa pacēlāja ar elektropiedziņu un aizvaru izbūve.
Pārbūvējot kanālu, nodrošināta videi draudzīga meliorācijas sistēmas elementa ierīkošana – veikta ezera sedimentācijas daļas pārtīrīšana un esošo nosēdumu izvākšana no ezera, kā arī uzstādīts videi draudzīgs un energoefektīvs apgaismojums. Saglabāti vēsturisko Stoney slūžu krastu balsta fragmenti.
Gaujas-Daugavas kanāla pārbūves darbi ritēja no 2018. gada jūnija līdz 2021. gada janvārim. Kopējās izmaksas bija 3,37 miljoni eiro, t.sk. ERAF finansējums 2,87 miljoni eiro un valsts budžeta finansējums 0,5 miljoni eiro. Būvprojekta autori – VSIA “Meliorprojekts” un SIA “DOMA”, būvdarbu veicējs – Personu apvienība “R-IGA” ( SIA “Riga rent” un SIA Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”), būvuzraugs – “Profecto”.

Informāciju sagatavoja:
Zemkopības ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Kategorijas: Cits;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv