Pludmales volejbola turnīrs "Smilšu rausis 2015"

01.08.2015 10:00 līdz 01.08.2015 14:00 Pievieno pasākumu

Lubānas pludmales volejbola turnīrs „Smilšu rausis 2015”

NOLIKUMS

1.       MĒRĶI UN UZDEVUMI

1.1.    Sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti Lubānas novadā.

1.2.    Paplašināt Lubānas novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas vasaras sezonā.

1.3.    Nodrošināt iespēju jauniešiem un amatieriem nodarboties ar pludmales volejbolu.

1.4.    Noskaidrot Lubānas 2015. gada vasaras pludmales volejbola labākās komandas sieviešu un vīriešu grupu konkurencē.

2.       VIETA UN LAIKS

2.1.    Lubānas vidusskolas stadions un pludmales volejbola laukumi stadiona teritorijā

2.2.    Turnīra datums - 1. augusts.

2.3.    Komandu reģistrācija pasākuma dienā līdz plkst.9:30

2.4.    Sacensību sākums plkst.10:00

3.       TURNĪRA VADĪBA

3.1. Lubānas pludmales volejbola turnīru „Smilšu rausis 2015” organizē Lubānas novada Jauniešu centrs. Turnīra galvenais tiesnesis ir Jānis Peilāns, sacensību organizatore – Linda Pomere (e-pasts:jc@lubana.lv, tālr.27007914).

4.       DALĪBNIEKI

4.1.    Turnīrā var piedalīties pilnīgi visi pludmales volejbola interesenti bez vecuma, un profesionalitātes līmeņa ierobežojumiem.

4.2.    Komandā 2 dalībnieki.

4.2. Sacensības tiek organizētas sieviešu un vīriešu grupu konkurencē.

4.3. Vīriešu grupas konkurencē var piedalīties jauktā sieviešu vīriešu vai sieviešu komanda, bet sieviešu turnīrā vīrieši piedalīties nevar.

5.       REĢISTRĒŠANĀS

5.1.    Pieteikšanās sacensībām notiek elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu te: https://docs.google.com/forms/d/1hb-vxq9d9pmsmCYCAQn5F91ZZR1N1AynuLZOE3mpdFA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

5.2.    Elektroniskie pieteikumi vairs netiek pieņemti pēc 31.07. plkst.23:59

5.3.    Ja komanda nav iepriekš elektroniski pieteikusies, tad tai ir iespēja pieteikties uz vietas, bet ne vēlāk kā 30 minūtes līdz sacensību sākumam.

6.       IZSPĒLES SISTĒMA UN TIESĀŠANA

6.1.    Izspēles sistēma tiks paziņota sacensību dienā uz vietas un tā tiks izvēlēta atkarībā no pieteikušos komandu skaita.

6.2.    Visas spēles tiesā paši dalībnieki no komandām, kuras dotajā brīdī nespēlē. Tiks izveidots tiesāšanas grafiks sacensību norises vietā.

6.3.    Organizatori un galvenais tiesnesis patur tiesības mainīt izspēles sistēmu atkarībā no laika apstākļiem un citiem neparedzētiem gadījumiem (piemēram tumsas iestāšanās, negaiss u.c.)

6.4.    Visa turnīra laikā tiek ievērots godīgas spēles princips.

7.       VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

7.1.    Par uzvarētu spēli komanda saņem 2 punktus;

7.2.    Par zaudētu spēli – 0 punktus;

7.3.    Par neierašanos uz spēli – 0 punktus.

8.       APBALVOŠANA

8.1. Sacensību pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā tiks apbalvoti ar diplomiem un medaļām.

9.       STRĪDUS SITUĀCIJAS

9.1. Strīdus situācijas tiek risinātas, apspriežoties ar galveno tiesnesi.

9.2. Par apzinātu negodīgu rīcību sacensību organizatori patur tiesības komandu diskvalificēt no sacensībām.

10.   MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS

10.1.Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli un pieļaujamo slodzi sacensībās.

10.2.Sacensību organizatori, nepieciešamības gadījumā, nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz sacensību norises vietu.

10.3.Organizatori var nepielaist komandu startam, ja rodas aizdomas, ka komandas dalībnieki atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā.

 

  • Pludmales volejbola turnīrs "Smilšu rausis 2015"

Kategorijas: Sports;

Atrašanās vieta kartē

Atrašanās vieta:

Adrese: Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv