Uzsāks Latvijas Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu

  • Uzsāks Latvijas Atveseļošanas fonda plāna īstenošanu

Опубликовано: 22:44 15.07.2021 Добавить cобытия

Pēc Latvijas Atveseļošanas fonda plāna apstiprināšanas Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu padomē 13. jūlijā nozaru ministrijas uzsākušas aktīvu gatavošanos reformu un investīciju īstenošanai sadarbībā ar sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām.

Valdis Dombrovskis, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks, atbildīgs par ekonomiku un starptautisko tirdzniecību, uzsver: “Latvijas ekonomikas atjaunošanas plāns nodrošinās apjomīgas investīcijas un reformas, kas nepieciešamas ne tikai Latvijas ekonomikas noturības stiprināšanai, bet arī pārejai uz digitālu un klimatam draudzīgu ekonomikas modeli. Plāns palīdzēs nodrošināt Latvijas konkurētspēju Eiropas un globālajos tirgos, kas ir veids, kā nodrošināt sabiedrības labklājību ilgtermiņā. Vienlaikus Latvijai ir būtiska iekļaujošas sabiedrības stiprināšana, piemēram, mazinot nevienlīdzību, uzlabojot izglītības un veselības sistēmas, kā arī pieeju valsts un pašvaldības pakalpojumiem. Pieejamais ES finansējums dos nopietnu impulsu Latvijas attīstībai, tagad jākoncentrējas uz plāna praktisko īstenošanu.”

Finanšu ministrs Jānis Reirs atzīst: “Tieši no ministriju darbības ātruma un kvalitātes būs atkarīgs tas, cik efektīvi mēs ieguldīsim līdzekļus Latvijas attīstībā. Mēs esam uzņēmuši labu ātrumu, un tādā pat tempā ir jāturpina. Mēs pirmie esam piekļuvuši finanšu resursiem. Mums pirmajiem jāsāk arī īstenot plānā iekļautie pasākumi!”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs: “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārraudzībā esošajām aktivitātēm no Atveseļošanas fonda plāna paredzēti vairāk nekā 300 miljoni eiro. Šis būs ievērojams atbalsts uzsāktajām reformām, kas dos iespēju ilgtermiņā mazināt Covid-19 krīzes radītās sekas, sniegs atbalstu uzsāktajām  strukturālajām reformām, piemēram, administratīvi teritoriālajai reformai, un primāri investīcijām zaļajā un digitālajā ekonomikas transformācijā, kas ir VARAM vienas no nozīmīgākajām prioritātēm.“

Jānis Vitenbergs, ekonomikas ministrs, atzīst: “Šobrīd atrodamies nozīmīgu pārmaiņu un iespēju laikā, kad varam īsā laikā īstenot fundamentālas pārmaiņas tautsaimniecībā gan attiecībā uz zaļāku ekonomiku, virzoties uz ilgtspējīgu enerģētikas sistēmu un energoefektivitātes uzlabošanu ēku sektorā un uzņēmējdarbībā, gan nevienlīdzības mazināšanu, beidzot novēršot mājokļa pieejamības problēmas reģionos un izveidojot industriālos parkus, kas palīdzēs vēl mērķtiecīgāk piesaistīt investīcijas un radīt jaunas un labi apmaksātas darbavietas mūsu iedzīvotājiem. Tikpat nozīmīgs sektors ir digitālais ceļš – uzņēmējiem ir jākļūst vēl konkurētspējīgākiem, kā arī vitāli svarīga ir inovācijas kapacitātes paaugstināšana, lai stimulētu ekonomikas izaugsmi un palielinātu eksporta īpatsvaru.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece: ”Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda plāns ir viens no nozīmīgiem resursiem, ar kura palīdzību īstenot šī gada jūnijā valdībā apstiprināto Izglītības attīstības pamatnostādņu mērķi - kvalitatīvas izglītības iespēju nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem, veicinot katra potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā. No atveseļošanas fonda investīcijām izglītības un zinātnes jomā vairāk nekā 212 miljoni eiro paredzēti augstākās izglītības un zinātnes attīstībai un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai, pamatskolu modernizācijai un pieejamības nodrošināšanai, kā arī digitālo prasmju attīstībai.”

Pirmo finansējuma daļu no Atveseļošanas fonda Latvija varēs saņemt līdz vasaras beigām 236 miljonu eiro apmērā kā avansa maksājumu. Savukārt, lai Komisija varētu izmaksāt tālāko finansējumu, Latvijai jāizpilda plānā nospraustie reformu un investīciju mērķi.

Vairāk informācijas - https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/uzsaks-latvijas-atveselosanas-fonda-plana-istenosanu


Autors:

Finanšu ministrija

fm.gov.lv

Категории: Oбщество;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv