VARAM uzsāk pilotprojektu valsts pakalpojumu sniegšanai jaunā veidā

  • VARAM uzsāk pilotprojektu valsts pakalpojumu sniegšanai jaunā veidā

Опубликовано: 18:15 09.07.2021 Добавить cобытия

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ievieš jaunumu Olaines, Ilūkstes, Viļakas un Višķu vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC). Klientam, atnākot uz centru, ir pieejama attālināta saziņa ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālistu par četriem pakalpojumiem: vecuma pensiju, slimības pabalstu, invaliditātes pensiju  un vecāku pabalstu. Iepriekš konsultācijas par šiem pakalpojumiem bija pieejamas tikai VSAA filiālēs, bet tagad arī vienotajos klientu apkalpošanas centros. Tādējādi konsultācija ar VSAA speciālistu nekad nav bijusi tik teritoriāli tuvu, vienlaikus palielinot iedzīvotāju iespējas iegūt dažādus pakalpojumus vienuviet. 

Ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!): “Ministrijas viens no stratēģiskajiem uzdevumiem ir nodrošināt valsts pakalpojumu teritoriālo pieejamību iedzīvotājiem pašvaldībās kā novadu centros, tā arī pagastu līmenī. Tāpat ir jānodrošina iespēja iegūt padziļinātu konsultāciju vai specifiskas situācijas risinājumu tiešā mijiedarbībā ar attiecīgās jomas speciālistu par pakalpojumu atbildīgajā iestādē. Mūsdienu tehnoloģijas to spēj nodrošināt, tādēļ atzinīgi novērtēju šo izmēģinājuma iniciatīvu un tās dalībniekus, sniedzot iespēju iedzīvotājiem saņemt attālinātās konsultācijas vienotajā klientu apkalpošanas centru tīklā, un ceru, ka iedzīvotāji izmantos šīs iespējas. Savukārt citas pašvaldības un valsts iestādes, kas nodrošina visiem iedzīvotājiem aktuālus pakalpojumus, aicinu pievienoties mūsu pilotprojektam!”

COVID-19 seku mazināšanai klientu klātienes apkalpošanā izstrādāts nākotnes redzējums, kas ietvertu iespēju klientu apkalpošanu nodrošināt centralizēti VPVKAC tīklā, ieviešot jaunu pakalpojumu – attālinātu, personificētu iestādes speciālista konsultāciju jeb “attālinātā ierēdņa” konsultācija. Jaunais pakalpojums ietver publisko pakalpojumu, konsultāciju un lietotāju atbalsta sniegšanu attālinātās klātbūtnes veidā.

Valsts pārvaldes pakalpojumi, t.sk. konsultācijas kļūst pieejamas pilnībā attālināti. Vairs nav jādodas klātienē uz konkrētas iestādes klientu centru kādā no pilsētām, saruna ar VSAA speciālistu notiek videoformatā turpat VPVKAC. Tādā veidā būtiski samazināts administratīvais slogs iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī būtiski paātrināts kompetentu konsultāciju saņemšanas iespējas no iestādēm arī reģionos, tādējādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību.

Publisko pakalpojumu, konsultāciju un lietotāju atbalsta sniegšana attālinātās klātbūtnes veidā ietver vienu vai vairākas saziņas epizodes starp fiziskām personām, kas ir iesaistītas pakalpojumu sniegšanā (pakalpojuma sniedzējs) vai saņemšanā (pakalpojuma saņēmējs). Jāņem vērā, ka konkrētās fiziskās personas dažādās saziņas epizodēs un arī vienas saziņas epizodes laikā var mainīties.

Vienotais klientu apkalpošanas centrs – palīgi pirmajos soļos e-pakalpojumu pasaulē

Šobrīd Latvijas pašvaldībās ir 122 vienotie klientu apkalpošanas centri, kuros iedzīvotāji vienkopus var pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts pakalpojumus un visus pašvaldības pakalpojumus. Ministrija pilnveido valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas atbalsta sistēmu, radot priekšnosacījumus, lai iedzīvotājs valsts pārvaldes pakalpojumus attālināti var saņemt tik pat ērti cik klātienē. Pakalpojumu saņemšana primāri norit elektroniski, izmantojot e-pakalpojumus, vai klātienē – speciālisti vienotajos klientu apkalpošanas centros iedzīvotājam sniedz konsultācijas un palīdz pieteikt e-pakalpojumus elektroniski. Tostarp, var saņemt sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu. Vienoto centru adreses un darba laiki pieejami:

Vienoto klientu apkalpošanas centru speciālisti palīdzēs pirmajos soļos e-pakalpojumu pasaulē, parādīs, kā izmantot portālu Latvija.lv un tajā pieejamos e-pakalpojumus un e-adresi, kā izmantot drošu elektronisko parakstu, un sniegs konsultācijas par citām iespējām e-vidē.

Pašvaldības un iestādes, kas vēlas piedalīties pilotprojektā, aicinām vērsties VARAM.

 

Autors:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

varam.gov.lv
Категории: Oбщество;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv