Dabas parks "Daugavas ieleja" Pievieno objektu

Dabas parks “Daugavas ieleja” izveidots, lai aizsargātu Daugavas senlejas raksturīgāko posmu ar visām upes izveidotajām terasēm, kas palikušas nepārveidotas, būvējot Pļaviņu hidroelektrostaciju. 

Krasta stāvo nogāzi klāj vērtīgi platlapju meži. Daugavas ieleja ar savu unikālo floru un faunu ir viens no savdabīgākajiem rajoniem visā Baltijas floras reģionā, jo te atrodas ap 800 ziedaugu sugu (2/3 visu Latvijas floras pārstāvju), starp tām arī Latvijā reti sastopamas sugas. 

Dabas parks "Daugavas ieleja" iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā “Natura 2000”. 


Dabas parkā “Daugavas ieleja” izstrādāti vairāki taku maršruti, iespēja iegūt plašāku informāciju par Dabas parka dabas bagātībām un kultūrvēsturisko mantojumu, dodoties īsākā vai garākā pārgājienā kopā ar vides gidu, aktīvā darbībā apvienojot to ar atpūtu un vides izglītību.

  • Dabas parks "Daugavas ieleja"

Atrašanās vieta kartē

Atrašanās vieta:

Adrese: Karikste, Aizkraukle

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv