LV RU EN

Latvijas novadu saraksts

No 2020. gada  Latvija ir iedalīta 36 novados un 10 republikas pilsētās. Vairāki novadi tika apvienoti un tika izveidoti jauni pagasti, kā arī Ogrei piešķirts republikas pilsētas statuss.

Novadi


Republikas pilsētas

Daugavpils
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Liepāja
Rēzekne
Rīga
Valmiera
Ventspils


Novadi un to teritoriālā iedalījuma vienības

Novads

Novada teritoriālās vienības - novada pagasti un novada pilsētas

Ādažu novads

Aglonas novads

Aglonas pagasts

Grāveru pagasts

Kastuļinas pagasts

Šķeltovas pagasts

Aizkraukles novads

Aizkraukle

Aizkraukles pagasts

Aizputes novads

Aizpute

Aizputes pagasts

Cīravas pagasts

Kalvenes pagasts

Kazdangas pagasts

Lažas pagasts

Aknīstes novads

Aknīste

Aknīstes pagasts

Asares pagasts

Gārsenes pagasts

Alojas novads

Aloja

Staicele

Alojas pagasts

Braslavas pagasts

Brīvzemnieku pagasts

Staiceles pagasts

Alsungas novads

Alūksnes novads

Alūksne

Alsviķu pagasts

Annas pagasts

Ilzenes pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Kalncempju pagasts

Liepnas pagasts

Malienas pagasts

Mālupes pagasts

Mārkalnes pagasts

Pededzes pagasts

Veclaicenes pagasts

Zeltiņu pagasts

Ziemera pagasts

Amatas novads

Amatas pagasts

Drabešu pagasts

Nītaures pagasts

Skujenes pagasts

Zaubes pagasts

Apes novads

Ape

Apes pagasts

Gaujienas pagasts

Trapenes pagasts

Virešu pagasts

Auces novads

Auce

Bēnes pagasts

Īles pagasts

Lielauces pagasts

Ukru pagasts

Vecauces pagasts

Vītiņu pagasts

Babītes novads

Babītes pagasts

Salas pagasts (Rīga)

Baldones novads

Baldone

Baldones pagasts

Baltinavas novads

Balvu novads

Balvi

Balvu pagasts

Bērzkalnes pagasts

Bērzpils pagasts

Briežuciema pagasts

Krišjāņu pagasts

Kubulu pagasts

Lazdulejas pagasts

Tilžas pagasts

Vectilžas pagasts

Vīksnas pagasts

Bauskas novads

Bauska

Brunavas pagasts

Ceraukstes pagasts

Codes pagasts

Dāviņu pagasts

Gailīšu pagasts

Īslīces pagasts

Mežotnes pagasts

Vecsaules pagasts

Beverīnas novads

Brenguļu pagasts

Kauguru pagasts

Trikātas pagasts

Brocēnu novads

Brocēni

Blīdenes pagasts

Cieceres pagasts

Gaiķu pagasts

Remtes pagasts

Burtnieku novads

Burtnieku pagasts

Ēveles pagasts

Matīšu pagasts

Rencēnu pagasts

Valmieras pagasts

Vecates pagasts

Carnikavas novads

Cēsu novads

Cēsis

Vaives pagasts

Cesvaines novads

Cesvaine

Cesvaines pagasts

Ciblas novads

Blontu pagasts

Ciblas pagasts

Līdumnieku pagasts

Pušmucovas pagasts

Zvirgzdenes pagasts

Dagdas novads

Dagda

Andrupenes pagasts

Andzeļu pagasts

Asūnes pagasts

Bērziņu pagasts

Dagdas pagasts

Ezernieku pagasts

Konstantinovas pagasts

Ķepovas pagasts

Svariņu pagasts

Šķaunes pagasts

Daugavpils novads

Ambeļu pagasts

Biķernieku pagasts

Demenes pagasts

Dubnas pagasts

Kalkūnes pagasts

Kalupes pagasts

Laucesas pagasts

Līksnas pagasts

Maļinovas pagasts

Medumu pagasts

Naujenes pagasts

Nīcgales pagasts

Salienas pagasts

Skrudalienas pagasts

Sventes pagasts

Tabores pagasts

Vaboles pagasts

Vecsalienas pagasts

Višķu pagasts

Dobeles novads

Dobele

Annenieku pagasts

Auru pagasts

Bērzes pagasts

Bikstu pagasts

Dobeles pagasts

Jaunbērzes pagasts

Krimūnu pagasts

Naudītes pagasts

Penkules pagasts

Zebrenes pagasts

Dundagas novads

Dundagas pagasts

Kolkas pagasts

Durbes novads

Durbe

Dunalkas pagasts

Durbes pagasts

Tadaiķu pagasts

Vecpils pagasts

Engures novads

Engures pagasts

Lapmežciema pagasts

Smārdes pagasts

Ērgļu novads

Ērgļu pagasts

Jumurdas pagasts

Sausnējas pagasts

Garkalnes novads

Grobiņas novads

Grobiņa

Bārtas pagasts

Gaviezes pagasts

Grobiņas pagasts

Medzes pagasts

Gulbenes novads

Gulbene

Beļavas pagasts

Daukstu pagasts

Druvienas pagasts

Galgauskas pagasts

Jaungulbenes pagasts

Lejasciema pagasts

Līgo pagasts

Litenes pagasts

Lizuma pagasts

Rankas pagasts

Stāmerienas pagasts

Stradu pagasts

Tirzas pagasts

Iecavas novads

Ikšķiles novads

Ikšķile

Tīnūžu pagasts

Ilūkstes novads

Ilūkste

Subate

Bebrenes pagasts

Dvietes pagasts

Eglaines pagasts

Pilskalnes pagasts (Ilūkste)

Prodes pagasts

Šēderes pagasts

Inčukalna novads

Vangaži

Inčukalna pagasts

Jaunjelgavas novads

Jaunjelgava

Daudzeses pagasts

Jaunjelgavas pagasts

Seces pagasts

Sērenes pagasts

Staburaga pagasts

Sunākstes pagasts

Jaunpiebalgas novads

Jaunpiebalgas pagasts

Zosēnu pagasts

Jaunpils novads

Jaunpils pagasts

Viesatu pagasts

Jēkabpils novads

Ābeļu pagasts

Dignājas pagasts

Dunavas pagasts

Kalna pagasts

Leimaņu pagasts

Rubenes pagasts

Zasas pagasts

Jelgavas novads

Elejas pagasts

Glūdas pagasts

Jaunsvirlaukas pagasts

Kalnciema pagasts

Lielplatones pagasts

Līvbērzes pagasts

Platones pagasts

Sesavas pagasts

Svētes pagasts

Valgundes pagasts

Vilces pagasts

Vircavas pagasts

Zaļenieku pagasts

Kandavas novads

Kandava

Cēres pagasts

Kandavas pagasts

Matkules pagasts

Vānes pagasts

Zantes pagasts

Zemītes pagasts

Kārsavas novads

Kārsava

Goliševas pagasts

Malnavas pagasts

Mērdzenes pagasts

Mežvidu pagasts

Salnavas pagasts

Ķeguma novads

Ķegums

Birzgales pagasts

Rembates pagasts

Tomes pagasts

Ķekavas novads

Baloži

Daugmales pagasts

Ķekavas pagasts

Kocēnu novads

Bērzaines pagasts

Dikļu pagasts

Kocēnu pagasts

Vaidavas pagasts

Zilākalna pagasts

Kokneses novads

Bebru pagasts

Iršu pagasts

Kokneses pagasts

Krāslavas novads

Krāslava

Aulejas pagasts

Indras pagasts

Izvaltas pagasts

Kalniešu pagasts

Kaplavas pagasts

Kombuļu pagasts

Krāslavas pagasts

Piedrujas pagasts

Robežnieku pagasts

Skaistas pagasts

Ūdrīšu pagasts

Krimuldas novads

Krimuldas pagasts

Lēdurgas pagasts

Krustpils novads

Atašienes pagasts

Krustpils pagasts

Kūku pagasts

Mežāres pagasts

Variešu pagasts

Vīpes pagasts

Kuldīgas novads

Kuldīga

Ēdoles pagasts

Gudenieku pagasts

Īvandes pagasts

Kabiles pagasts

Kurmāles pagasts

Laidu pagasts

Padures pagasts

Pelču pagasts

Rendas pagasts

Rumbas pagasts

Snēpeles pagasts

Turlavas pagasts

Vārmes pagasts

Lielvārdes novads

Lielvārde

Jumpravas pagasts

Lēdmanes pagasts

Lielvārdes pagasts

Līgatnes novads

Līgatne

Līgatnes pagasts

Limbažu novads

Limbaži

Katvaru pagasts

Limbažu pagasts

Pāles pagasts

Skultes pagasts

Umurgas pagasts

Vidrižu pagasts

Viļķenes pagasts

Līvānu novads

Līvāni

Jersikas pagasts

Rožupes pagasts

Rudzātu pagasts

Sutru pagasts

Turku pagasts

Lubānas novads

Lubāna

Indrānu pagasts

Ludzas novads

Ludza

Briģu pagasts

Cirmas pagasts

Isnaudas pagasts

Istras pagasts

Nirzas pagasts

Ņukšu pagasts

Pildas pagasts

Pureņu pagasts

Rundēnu pagasts

Madonas novads

Madona

Aronas pagasts

Barkavas pagasts

Bērzaunes pagasts

Dzelzavas pagasts

Kalsnavas pagasts

Lazdonas pagasts

Liezēres pagasts

Ļaudonas pagasts

Mārcienas pagasts

Mētrienas pagasts

Ošupes pagasts

Praulienas pagasts

Sarkaņu pagasts

Vestienas pagasts

Mālpils novads

Mārupes novads

Mazsalacas novads

Mazsalaca

Mazsalacas pagasts

Ramatas pagasts

Sēļu pagasts

Skaņkalnes pagasts

Mērsraga novads

Naukšēnu novads

Ķoņu pagasts

Naukšēnu pagasts

Neretas novads

Mazzalves pagasts

Neretas pagasts

Pilskalnes pagasts (Nereta)

Zalves pagasts

Nīcas novads

Nīcas pagasts

Otaņķu pagasts

Ogres novads

Ogre

Krapes pagasts

Ķeipenes pagasts

Lauberes pagasts

Madlienas pagasts

Mazozolu pagasts

Meņģeles pagasts

Ogresgala pagasts

Suntažu pagasts

Taurupes pagasts

Olaines novads

Olaine

Olaines pagasts

Ozolnieku novads

Cenu pagasts

Ozolnieku pagasts

Salgales pagasts

Pārgaujas novads

Raiskuma pagasts

Stalbes pagasts

Straupes pagasts

Pāvilostas novads

Pāvilosta

Sakas pagasts

Vērgales pagasts

Pļaviņu novads

Pļaviņas

Aiviekstes pagasts

Klintaines pagasts

Vietalvas pagasts

Preiļu novads

Preiļi

Aizkalnes pagasts

Pelēču pagasts

Preiļu pagasts

Saunas pagasts

Priekules novads

Priekule

Bunkas pagasts

Gramzdas pagasts

Kalētu pagasts

Priekules pagasts

Virgas pagasts

Priekuļu novads

Liepas pagasts

Mārsnēnu pagasts

Priekuļu pagasts

Veselavas pagasts

Raunas novads

Drustu pagasts

Raunas pagasts

Rēzeknes novads

Audriņu pagasts

Bērzgales pagasts

Čornajas pagasts

Dricānu pagasts

Feimaņu pagasts

Gaigalavas pagasts

Griškānu pagasts

Ilzeskalna pagasts

Kantinieku pagasts

Kaunatas pagasts

Lendžu pagasts

Lūznavas pagasts

Mākoņkalna pagasts

Maltas pagasts

Nagļu pagasts

Nautrēnu pagasts

Ozolaines pagasts

Ozolmuižas pagasts

Pušas pagasts

Rikavas pagasts

Sakstagala pagasts

Silmalas pagasts

Stoļerovas pagasts

Stružānu pagasts

Vērēmu pagasts

Riebiņu novads

Galēnu pagasts

Riebiņu pagasts

Rušonas pagasts

Silajāņu pagasts

Sīļukalna pagasts

Stabulnieku pagasts

Rojas novads

Ropažu novads

Rucavas novads

Dunikas pagasts

Rucavas pagasts

Rugāju novads

Lazdukalna pagasts

Rugāju pagasts

Rūjienas novads

Rūjiena

Ipiķu pagasts

Jeru pagasts

Lodes pagasts

Vilpulkas pagasts

Rundāles novads

Rundāles pagasts

Svitenes pagasts

Viesturu pagasts

Salacgrīvas novads

Ainaži

Salacgrīva

Ainažu pagasts

Liepupes pagasts

Salacgrīvas pagasts

Salas novads

Salas pagasts (Jēkabpils)

Sēlpils pagasts

Salaspils novads

Salaspils

Salaspils pagasts

Saldus novads

Saldus

Ezeres pagasts

Jaunauces pagasts

Jaunlutriņu pagasts

Kursīšu pagasts

Lutriņu pagasts

Nīgrandes pagasts

Novadnieku pagasts

Pampāļu pagasts

Rubas pagasts

Saldus pagasts

Šķēdes pagasts

Vadakstes pagasts

Zaņas pagasts

Zirņu pagasts

Zvārdes pagasts

Saulkrastu novads

Saulkrasti

Saulkrastu pagasts

Sējas novads

Siguldas novads

Sigulda

Allažu pagasts

Mores pagasts

Siguldas pagasts

Skrīveru novads

Skrundas novads

Skrunda

Nīkrāces pagasts

Raņķu pagasts

Rudbāržu pagasts

Skrundas pagasts

Smiltenes novads

Smiltene

Bilskas pagasts

Blomes pagasts

Brantu pagasts

Grundzāles pagasts

Launkalnes pagasts

Palsmanes pagasts

Smiltenes pagasts

Variņu pagasts

Stopiņu novads

Strenču novads

Seda

Strenči

Jērcēnu pagasts

Plāņu pagasts

Talsu novads

Sabile

Stende

Talsi

Valdemārpils

Abavas pagasts

Ārlavas pagasts

Balgales pagasts

Ģibuļu pagasts

Īves pagasts

Ķūļciema pagasts

Laidzes pagasts

Laucienes pagasts

Lībagu pagasts

Lubes pagasts

Strazdes pagasts

Valdgales pagasts

Vandzenes pagasts

Virbu pagasts

Tērvetes novads

Augstkalnes pagasts

Bukaišu pagasts

Tērvetes pagasts

Tukuma novads

Tukums

Degoles pagasts

Džūkstes pagasts

Irlavas pagasts

Jaunsātu pagasts

Lestenes pagasts

Pūres pagasts

Sēmes pagasts

Slampes pagasts

Tumes pagasts

Zentenes pagasts

Vaiņodes novads

Embūtes pagasts

Vaiņodes pagasts

Valkas novads

Valka

Ērģemes pagasts

Kārķu pagasts

Valkas pagasts

Vijciema pagasts

Zvārtavas pagasts

Varakļānu novads

Varakļāni

Murmastienes pagasts

Varakļānu pagasts

Vārkavas novads

Rožkalnu pagasts

Upmalas pagasts

Vārkavas pagasts

Vecpiebalgas novads

Dzērbenes pagasts

Inešu pagasts

Kaives pagasts

Taurenes pagasts

Vecpiebalgas pagasts

Vecumnieku novads

Bārbeles pagasts

Kurmenes pagasts

Skaistkalnes pagasts

Stelpes pagasts

Valles pagasts

Vecumnieku pagasts

Ventspils novads

Piltene

Ances pagasts

Jūrkalnes pagasts

Piltenes pagasts

Popes pagasts

Puzes pagasts

Tārgales pagasts

Ugāles pagasts

Usmas pagasts

Užavas pagasts

Vārves pagasts

Ziru pagasts

Zlēku pagasts

Viesītes novads

Viesīte

Elkšņu pagasts

Rites pagasts

Saukas pagasts

Viesītes pagasts

Viļakas novads

Viļaka

Kupravas pagasts

Medņevas pagasts

Susāju pagasts

Šķilbēnu pagasts

Vecumu pagasts

Žīguru pagasts

Viļānu novads

Viļāni

Dekšāres pagasts

Sokolku pagasts

Viļānu pagasts

Zilupes novads

Zilupe

Lauderu pagasts

Pasienes pagasts

Zaļesjes pagasts

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv
Reklāma pilsetas.lv
Reklāma pilsetas.lv
Reklāma pilsetas.lv
Reklāma pilsetas.lv

Mūsu partneri


 • WEBSEO

  www.webseo.lv

  Mājas lapu izstrāde Mājas lapu administrēšana. SEO mājas lapu optimizācija interneta meklētājiem. Mājas lapu popularizēšana internetā. Reklāma internetā Google AdWords un citur.

 • WEBSEO

  www.webseo.lv

  Разработка веб-сайтов Администрирование веб-сайтов. SEO оптимизация сайта для поисковых систем интернета. Раскрутка веб-сайтов. Реклама в интернете Google AdWords и другое.

 • Fotostudijas.lv

  www.fotostudijas.lv

  Fotosesijas un video filmēšana. Fotostudija Rīgā. Fotogrāfs ar pieredzi.

 • Tipografijas.lv

  www.tipografijas.lv

  Tipogrāfijas pakalpojumi. Poligrāfija - Grafiskais dizains un maketēšana

 • Dizaina un drukas pakalpojumi

  www.dizainsundruka.lv

  Kvalitatīvi un operatīvi pakalpojumui, dizainā un drukā, par pieņemamām cenām - uzņēmumiem un privātpersonām.