1. martā sākas bērnu reģistrēšana skolai

  • 1. martā sākas bērnu reģistrēšana skolai

Publicēts: 10:57 08.02.2019 Pievieno notikumu

Izglītojamo pieteikšana uzņemšanai 1. klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2019./2020. mācību gadam sākas no 2019. gada 1. marta un turpinās līdz 2019. gada 24. maijam.

Vecāku iesniegumus izglītības iestādes pieņems darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi vai e-adresi, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Ja vecāki būs pieteikuši izglītojamo izglītības iestādē līdz 2019.gada 24.maijam, bērns tiks uzņemts 1.klasē, ievērojot šādu prioritāru kārtību:

1.    izglītojamais, kuram dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kura brālis vai māsa mācās izvēlētajā izglītības iestādē pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā;

2.    izglītojamais, kuram dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un viens no vecākiem strādā izvēlētajā izglītības iestādē;

3.    izglītojamais, kuram dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

4.    izglītojamais, kuram dzīvesvieta nav deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Līdz 2019. gada 10. jūnijam izglītības iestāde rakstiski informēs vecākus par pieņemto lēmumu – vai izglītojamais tiek uzņemts attiecīgās izglītības iestādes 1.klasē. Ja izglītojamais netiek uzņemts attiecīgās izglītības iestādes 1. klasē, direktors par to informē Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi, kas desmit darba dienu laikā rakstiski informēs vecākus par brīvajām vietām citās pašvaldības izglītības iestādēs, kurās ir iespējams pieteikties uzņemšanai 1.klasē.

Vairāk informācijas un iesnieguma veidlapa pieejama šeit.

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv