Ārvalstu investori atzinīgi vērtē tieslietu jomas attīstību, stiprinot investīciju vidi Latvijā

  • Ārvalstu investori atzinīgi vērtē tieslietu jomas attīstību, stiprinot  investīciju vidi Latvijā

Publicēts: 10:06 12.09.2022 Pievieno notikumu
Piektdien, 9. septembrī, Latvijas valdības un Ārvalstu investoru padomes
Latvijā (FICIL) 26. augsta līmeņa tikšanās laikā tika apspriesta investīciju vides
pilnveidošana Latvijā. Ārvalstu investori informēja par prioritārajām jomām
valstī, kam jāpievērš uzmanība investoru ieskatā, un sniedza rekomendācijas
turpmākajam darbam.
FICIL pārstāvji atzinīgi vērtēja Tieslietu ministrijas iesaisti tiesu efektivitātes
uzlabošanā un investīciju aizsardzības stiprināšanā, līdzdalību ekonomisko un finanšu
noziegumu novēršanā, atbalstu intelektuālā īpašuma tiesību veicināšanā un
aizsardzībā.
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda: “Esmu patiesi
gandarīts, ka ārvalstu investori atzīst un atzinīgi novērtē panākto progresu Latvijas
tiesu sistēmas modernizācijā un digitalizācijā, kā arī tiesvedības procesu efektivitātes
uzlabošanā. FICIL izteiktās rekomendācijas apliecina Tieslietu ministrijas virzīto
reformu nepieciešamību, lai nodrošinātu efektīvas tiesvedības un drošu investīciju
vidi. Šobrīd ministrija turpina darbu pie Ekonomisko lietu tiesas attīstības, Tieslietu
akadēmijas izveides, E-lietas ieviešanas, tieslietu audita rezultātā sniegto ieteikumu
rekomendāciju ieviešanas un procesuālo likuma normu pilnveidošanas.”
Tieslietu ministrija atbalsta FICIL ieteikumus paplašināt Ekonomisko lietu tiesas
kompetenci un diskusiju turpināšanu par tiesu specializāciju arī citās jomās, izvērtējot
pieejamo personāla kapacitāti un resursus. Tāpat Tieslietu ministrija sadarbībā ar
Tiesu administrāciju turpina īstenot pakāpenisku pāreju uz elektronisku izmeklēšanas,
tiesvedības un nolēmumu izpildes procesu, īstenojot E-lietas iniciatīvu, kas ir
nozīmīgs digitalizācijas process valstī. Uzlabojot tiesu sistēmas efektivitāti, viens no
stratēģiskajiem mērķiem ir lietu izskatīšanas termiņu samazināšana, un šāda tendence
ir vērojama jau šobrīd.
Kopumā FICIL valdībai iesniedza rekomendācijas jautājumos par datiem un to
izmantošanu, darba tirgus sakārtošanu, tiesiskuma stiprināšanu, godīgas konkurences
veicināšanu, ēnu apkarošanu, enerģētikas neatkarību, zaļo kursu, likumdošanas
procesu kvalitātes pilnveidošanu un valsts pārvaldību.
Papildu informācija

Latvijas valdības un FICIL augsta līmeņa tikšanās notiek kopš 1999. gada, to mērķis
ir nodrošināt strukturētu informācijas un viedokļu apmaiņu starp investoriem un
vietējiem politikas veidotājiem, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un sekmētu
ārvalstu investīciju ieplūdi Latvijā. Latvijas valdības un FICIL ikgadējās sanāksmēs
piedalās ministri, augsta līmeņa ierēdņi un FICIL biedru uzņēmumu vadītāji.
Par Ārvalstu investoru padomi
FICIL ir nevalstiska organizācija, kas apvieno lielākos ārvalstu uzņēmumus no
dažādām nozarēm, ārvalstu tirdzniecības palātas, Francijas ārējās tirdzniecības
konsultantus un Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga). FICIL misija ir uzlabot
Latvijas uzņēmējdarbības vidi un konkurētspēju ārvalstu investīciju piesaistē,
izmantojot tās biedru pieredzi un zināšanas, lai sniegtu rekomendācijas valdībai.

Evija Rimšāne
Tieslietu ministrijas
Komunikācijas departamenta
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67036861
E-pasts: Evija.Rimsane@tm.gov.lv
Kategorijas: Valsts pārvalde;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv