Augi palīdzēs likvidēt smago metālu “pušķi”

  • Augi palīdzēs likvidēt smago metālu “pušķi”

Publicēts: 17:42 13.02.2019 Pievieno notikumu
2018.gada pēdējos mēnešos ludzānieši redzēja, ka tā saucamās bijušās linufabrikas teritorijā notiek aktīva darbība – strādā smagā tehnika, pazūd vecās ēkas. Jau vairākus gadu desmitus šajā vietā stāvēja “ēkas-spoki”. Pateicoties piešķirtajam Eiropas Savienības finansējumam, Ludzas novada pašvaldībai beidzot izdevās to sakārtot. Lielākā daļa veco graustu tika demontēta.

Demontēto ēku būvgruži tika šķiroti, un kaitīgie atkritumi, tādi kā azbests, tika utilizēti atkritumu poligonā. Ķieģeļi un dzelzsbetons tika drupināti, ar magnētu atdalot metāla konstrukciju daļiņas, un izmantoti kā otrreizējs būvmateriāls laukumu un ceļu pamatņu stiprināšanai pilsētā. Teritorija tika sakopta un sakārtota – novākts apaugums, izgriezti krūmi, aizbērtas bedres, savākti un utilizēti atkritumi.

Pavasarī nelielā teritorijas daļā tiek plānots iestādīt augus. Šajos darbos tiks izmantota jauna fitoremediācijas metode. Gudrais vārds “fitoremediācija” veidots uz divu vārdu pamata: “phyto” grieķu valodā, kas nozīmē “augs”, un latiņu vārda “remedium” – “līdzeklis, zāles, dziedniecisks līdzeklis, balansa atjaunošana”. Vienkāršiem vārdiem sakot, fitoremediācija ir piesārņoto teritoriju attīrīšana ar augu palīdzību. Mēs reti aizdomājamies, ka augi, kas ir apkārt mums, ir ļoti stipri un uz daudz ko spējīgi. Fitoremediācijas pamatā ir augu spēja sadalīt toksiskās vielas un mazāk kaitīgā veidā novadīt tās atmosfērā, ar augu saknēm saistītajiem mikroorganismiem vienlaikus veicot piesārņojošo vielu uzņemšanu vai noārdīšanu augsnē. Latvijā piesārņojuma attīrīšanai iespējams izmantot kārklus, kas labi aug smilšainās un skābās augsnēs, auzenes, kas piemērotas arī mitrām un kūdrainām augsnēm, lucernu, balto āboliņu, hibrīdapses, hibrīdvītolus un citus augus. Smago metālu “pušķis” linu fabrikas augsnē sastāv no hroma, vara, svina un cinka. Cerams, ka ar augu palīdzību izdosies attīrīt zemi no šiem metāliem.

Pašvaldība sakārto šo zemes gabalu ne tikai skaistas ainavas veidošanai, bet lai to varētu piedāvāt investoriem, kuri uzsāktu šeit darbību, piesaistot investīcijas un radot jaunas darba vietas.

Tas ir sadarbības projekts, kuru vada Latvijas Lauksaimniecības universitāte, un Ludzas novada pašvaldība un Lietuvas Republikas Ignalinas un Kupišķu rajonu pašvaldības ir sadarbības partneri. Ludzas novada pašvaldības kopējās projekta izmaksas ir 460 559.65 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 391 475.70 EUR.

Aktivitātes notiek Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētā projekta “Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai” (BrownReg, Nr. LLI-325; Innovative brownfield regeneration for sustainable development of cross-border regions) ietvaros.

  • Augi palīdzēs likvidēt smago metālu “pušķi”

  • Augi palīdzēs likvidēt smago metālu “pušķi”

Kategorijas: Cits;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv