Grāmata “Saiminīka Prāca” pulcē amatniekus

  • Grāmata “Saiminīka Prāca” pulcē amatniekus

Publicēts: 10:25 04.10.2016 Pievieno notikumu
30. septembrī Preiļu novada Salas pamatskolā notika sirsnīgs amatnieku biedrības “Austra” sagatavotās amatu grāmatas “Saiminīka Prāca” prezentācijas pasākums, kurā piedalījās amatnieku biedrības dibinātāji Anita Puncule, Anita Vjakse un Uldis Čerpakovsis, Preiļu apkārtnes amatnieki, Salas pamatskolas audzēkņi un pedagogi, Preiļu novada domes pārstāvji un plašs interesentu pulks. Pasākumu rotāja Salas pamatskolas mazie dejotāji, kā arī folkloras kopas “Dzeipureņš” un dziedātājas Džeinas Gavares uzstāšanās. 
Grāmatā “Saiminīka Prāca” ir iekļauta informācija par apzinātajiem meistariem, kontakti, darbu apraksti un fotoattēli. Paredzēts, ka šī grāmata nekad netiks pabeigta – tā vienmēr tiks papildināta ar jaunu informāciju par jauniem amatniekiem, kas ar savu iniciatīvu un radošumu sekmēs amatniecības nozares ilgtspējību un nodošanu nākošajām paaudzēm. 
Klātesošie pauda prieku par veiksmīgi izvēlēto grāmatas nosaukumu, kurā izmantots latgaliešu vārds prāca, ar ko apzīmē darbu. Tāpēc daudzi dalījās savās atmiņās no bērnības, kad šo vārdu ikdienā lietojusi māte vai vecāmāte, un sprieda par prācas nozīmes niansēm. 
Anita Puncule norādīja, ka ar grāmatu “Saiminīka Prāca” tās veidotāji vēlas iemācīt skaisto, pirmkārt, bērniem un nodot to tālāk, jo grāmatai ne vienmēr ir jāstāv bibliotēkas plauktā. Tā kā grāmata ir papildināma, līdz Latvijas simtgadei ir iecerēts atrast un apkopot informāciju par 100 “zelta” cilvēkiem – amatu pratējiem. 
Unikāls ir ne tikai grāmatas saturs, bet arī dizains – to no saplākšņa veidojis Jānis Ziemelis: “Tas ir mans redzējums par laikmetīgu amatu grāmatu, kura varētu būt iederīga mūsdienu sabiedrībā, un kas izceltu tās prasmes, ko protam un kas saglabājas mūsu reģionā. Prieks, ka grāmata ir sanākusi un domas ir materializējušās!” Amatnieku apzināšanā lielu darbu veica Inese Anina, savukārt daudzus darinājumus fotogrāfijās iemūžināja Džeina Gavare. 
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centra vadītāja, domes deputāte Ineta Liepniece norādīja, ka līdz amatnieku biedrības “Austra” izveidei amatniecības jomā Preiļu pusē bija milzīgs pārrāvums daudzu gadu garumā, un pauda prieku, ka šis biedrības pirmais projekts ir tik labi izdevies.
Viduslatgales pārnovadu fonda pārstāve Valija Vaivode atzina, ka, pateicoties amatnieku biedrībai un šai grāmatai, varēs zināt, kā sameklēt vajadzīgo amatu meistaru, jo, lai gan Latgale izceļas ar saviem amatniekiem, iepriekš ne vienmēr bijis zināms, pie kā tieši vērsties. 
Preiļu novada domi pārstāvēja domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Erts, kas izmantoja iespēju arī sveikt Salas pamatskolas pedagogus skolotāju dienā. Viņš norādīja, ka ar talantu vien nepietiek, jābūt vēl arī prācai jeb darbam: “Cilvēki, kas šajā grāmatā ievieto lappuses, ir ne tikai talantīgi, bet arī ieguldījuši ļoti lielu darbu. Un ir ļoti labi, ka pēc seniem laikiem amatnieki beidzot ir atgriezušies kopā un izveidojuši biedrību jeb brālību.” Juris Erts pateicās tiem, kas ir iesaistījušies amatnieku sapulcināšanā, kā arī atklāja, ka pēc Preiļu pils atjaunošanas tajā vieta atrastos arī mūsu novada amatniekiem. 
Grāmata izveidota, realizējot projektu “Seno amata prasmju un to meistaru apzināšana amatniecības nozarēs un mazā biznesa attīstībai Preiļu novadā”, pateicoties mazo grantu projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2016”, ko organizēja nodibinājums ,,Viduslatgales pārnovadu fonds” ar Preiļu novada pašvaldības finansiālo atbalstu. 

  • Grāmata “Saiminīka Prāca” pulcē amatniekus

  • Grāmata “Saiminīka Prāca” pulcē amatniekus

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv