Ieceļ Administratīvās apgabaltiesas un Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāju

  • Ieceļ Administratīvās apgabaltiesas un Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāju

Publicēts: 13:05 22.09.2022 Pievieno notikumu

Abi tiesu priekšsēdētāji amatā iecelti uz pieciem gadiem.

 

O. Priedītis tiesneša amata pienākumus pilda vairāk nekā 15 gadus. No 2006. gada strādājis Administratīvajā rajona tiesā. No 2011. gada līdz 2016. gadam bija Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieks. No 2017. gada strādā Administratīvajā apgabaltiesā. O. Priedītis, iezīmējot Administratīvās apgabaltiesas darbības attīstību, norāda: “Ir jāturpina saglabāt tādas vērtības kā tiesas neatkarība, pieejamība un lietu izskatīšana saprātīgos termiņos, sagatavojot kvalitatīvi argumentētus nolēmumus.”

 

Ieceltā Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja A. Kraukle tiesneša amata pienākumus pilda kopš 2016. gada Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā. No 2019. gada pildīja Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. No 2021. gada iecelta par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieci. Kopš 2022. gada 1. augusta strādā Rīgas pilsētas tiesā. Kopš 2020. gada darbojas arī Tiesnešu ētikas komisijā. A. Kraukle Rīgas pilsētas tiesas darbības koncepcijā uzsver: “Rīgas pilsētas tiesai jābūt mūsdienīgai, neatkarīgai, objektīvai un sabiedrībai pieejamai, nodrošinot tai piekritīgo strīdu risināšanu efektīvā tiesas procesā.”

 

Tieslietu padome nolēma arī Administratīvās rajona tiesas tiesnešus – Agri Dreimani, Ingu Juhņeviču – Knoku un Ilzi Freimani, pārcelt darbā Administratīvajā apgabaltiesā.

 

Papildu informācija:

Tieslietu padomes apstiprinātā rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtība nosaka, ka pēc atlases komisijas atzinuma par kandidāta piemērotību amatam saņemšanas, Tieslietu padome lemj par kandidāta iecelšanu amatā.

 

Tieslietu padomes viena no funkcijām saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” - tiesneša pārcelšana darbā augstāka līmeņa tiesā.

 

Kategorijas: Valsts pārvalde;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv