Iedzīvotāji plašāk jāinformē par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un piedalīties veselību veicinošos pasākumos

  • Iedzīvotāji plašāk jāinformē par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un piedalīties veselību veicinošos pasākumos

Publicēts: 15:47 07.02.2019 Pievieno notikumu

Rīgas pašvaldība patlaban izcili pilda savas funkcijas sociālās palīdzības un veselīga dzīvesveida veicināšanas jomā atbilstoši pieejamajam finansējumam, tomēr ir vēl daļa iedzīvotāju, kas neizmanto piedāvātās iespējas.

“Mums ir vienreizējs kolektīvs, kuram pirmajā vietā ir misijas apziņa, mēs visi vēlamies palīdzēt līdzcilvēkiem. Tāpēc mums biežāk jārunā ar sabiedrību, lai informācija sasniegtu katru, kam tā ir vajadzīga. Tāpat jāveicina cilvēkos vēlme piedalīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus piedāvā Labklājības departaments,” norādīja Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja.

Tikšanās laikā Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte ieskicēja galveno aktuālo problēmu – lielo personāla mainību sociālās jomas iestādēs, kas saistīta gan ar atalgojuma apmēru, gan daļas darbinieku nepiemēroto izglītību. Komitejas priekšsēdētāja atzina, ka iespēju robežās cīnīsies par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldības šā gada budžetā – būs jādomā, kur palielināt finansējumu sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem, tāpat jāstrādā pie atalgojuma palielināšanas sociālās jomas darbiniekiem.

Tāpat tika minēts, ka liels izaicinājums sociālajai jomai ir sabiedrības veselības pasliktināšanās – aizvien vairāk pieaug to cilvēku skaits, kuriem nepieciešama ilgstoša aprūpe mājās.

Tāpēc tika atzinīgi vērtēts jau paveiktais veselības veicināšanas jomā, piemēram, departamenta izveidoto portālu www.veseligsridzinieks.lv un Facebook lapu, kas gada laikā apmeklēta teju 80 000 reižu. Šajā portālā iespējams uzzināt par dažādiem veselību veicinošiem pasākumiem, atkarību profilaksi un citām nozīmīgām tēmām.

Komitejas priekšsēdētāja informēja, ka tālākā darbu gaitā plāno pakāpeniski apmeklēt visas Rīgas patversmes, sociālās aprūpes centrus un citas Labklājības departamenta pakļautībā esošās iestādes, lai klātienē iepazītos ar situāciju.

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv