Iesniegti grozījumi likumā, kas ļaus varmāku nošķirt arī bez cietušā iesnieguma

  • Iesniegti grozījumi likumā, kas ļaus varmāku nošķirt arī bez cietušā iesnieguma

Publicēts: 18:29 05.07.2021 Pievieno notikumu

Iekšlietu ministrija Ministru kabinetā iesniegusi grozījumus likumā “Par policiju”, kas noteiks, ka turpmāk policijai būs tiesības nošķirt varmāku bez aizsargājamās personas iesnieguma. Gadījumos, kad pastāvēs draudi, ka persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, policija bez rakstveida pieteikuma nodrošinās personas, kas rada draudus, nošķiršanu no aizsargājamās personas.

“Ļoti bieži esam dzirdējuši stāstus par ģimenēm, kurās vardarbība turpinās ilgstoši, jo upuris dzīvo bailēs, ka pēc iesnieguma policijā kļūs vēl sliktāk. Policija atgriežas šajās mājās neskaitāmas reizes – tomēr bez cietušās vai apdraudētās personas iesnieguma viņu rīcības iespējas ir ierobežotas. Diemžēl bieži vien arī upura tuvinieki un draugi ir bezspēcīgi, vērojot vardarbību, kas nebeidzas. Šādi likuma grozījumi ļaus policijai rīkoties un šo vardarbības apli pārgriezt,” atzīmēja iekšlietu ministre Marija Golubeva.

Jau 2014. gada 31. martā stājās spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, likumā “Par policiju”, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un Bāriņtiesu likumā. Ar šiem likumu grozījumiem tika ieviests pagaidu aizsardzības pret vardarbību institūts, paredzot no vardarbības un vajāšanas cietušajām personām iespēju pēc savas iniciatīvas vērsties tiesā, tajā skaitā ar policijas starpniecību, un lūgt tiesu noteikt ierobežojumus vardarbīgajai personai.

Ar šiem grozījumiem policijas darbinieka tiesības tiks papildinātas ar tiesībām pieņemt lēmumu par nošķiršanu, uzliekot par pienākumu personai, kura rada draudus, atstāt mājokli, kur pastāvīgi dzīvo aizsargājamā persona. Policijas darbiniekam būs tiesības pieņemt lēmumu par nošķiršanu, pamatojoties uz vardarbības draudu riska izvērtējumu, bez aizsargājamās personas rakstveida pieteikuma.

Šī regulējuma ieviešanai papildu resursi nebūs nepieciešami, un tas nepalielinās policijas darbinieku noslodzi, kā arī neradīs finansiālo ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem.


Autors:

Iekšlietu ministrijas padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos

Iekšlietu ministrija

iem.gov.lv

Kategorijas: Sabiedrība;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv