Ikšķiles novadā arī šogad lieli plāni

  • Ikšķiles novadā arī šogad lieli plāni

Publicēts: 15:07 13.02.2019 Pievieno notikumu

Vēl tikai gaidot Valsts budžeta pieņemšanu, 30.janvārī ar lielu balsu pārsvaru apstiprināts Ikšķiles novada pašvaldības budžets. Tas tapa, konsultējoties ar Finanšu ministriju un ņemot vērā tās ieteikumus, un prognozes.


Budžeta ieņēmumi paredzēti nepilnu 13 miljonu eiro, bet izdevumi – nepilnu 16 miljonu eiro apmērā. Starpība skaidrojama ar lielajiem investīciju projektiem, kuru īstenošanai ņemts aizņēmums no Valsts kases. Kaut gan pēc pagājušajā gadā īstenotajiem lielajiem projektiem šī gada budžets ir par 4 miljoniem eiro mazāks, arī šogad novadā netrūkst apjomīgu ieceru.

Visvairāk – 37% no pašvaldības budžeta ieņēmumiem – šogad tērēsim izglītības jomai, skolu uzturēšanai un izglītības programmu īstenošanai. Turpināsim bagātīgi atbalstīt kultūru un sportu, it īpaši prioritāros sporta veidus - tenisu, futbolu un basketbolu. Šogad dibināsim savu sporta skolu, kas dos papildus sportošanas iespējas gan bērniem, gan viņu vecākiem. Domājam arī par Ikšķiles sporta kompleksa būvniecību.

Turpināsim lielo infrastruktūras projektu realizāciju. Pagājušajā gadā pabeidzām Centra laukuma izbūves pirmās kārtas darbus. Jau sākusies otrās kārtas īstenošana. Tas ir otrais lielākais projekts šogad. Centra laukuma projekta īstenošana nepieciešama, vispirms gādājot par mazo ikšķiliešu drošību. Tā tiešā tuvumā atrodas Ikšķiles vidusskola, kurā jau mācās vairāk nekā 1050 bērni un šis skaits turpina pieaugt. Tepat blakus atrodas Mūzikas un mākslas skola, Tautas nams. Bērni nereti uz skolu tiek nogādāti ar auto, šajā pilsētas daļā vērojama intensīva satiksme, kas rada bīstamas situācijas. Līdz šim drošības uzlabošanai pie skolas esam piesaistījuši pašvaldības policijas darbiniekus. Centra laukuma izbūves rezultātā ielu tīkla labāku funkcionēšanu nodrošināsim, Peldu ielu savienojot ar Skolas ielu. Tas uzlabos drošību, bet Centra laukums akcentēs Ikšķiles pilsētas centru, tajā ikšķiliešus un pilsētas viesus priecēs gan strūklaka un pulkstenis, gan soliņi un bagātīga zaļā rota, daudzi apstādījumi.

Šobrīd notiek tehniskā projekta izstrāde pašvaldības īpašumam Skolas ielā 4. Tā saistīta ar Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas kapacitātes palielināšanu. Šobrīd skolas ēkā izvietota gan bibliotēka, gan ģimenes ārstu praksēm iznomātās telpas, kuras pārcelsim uz Skolas ielu 4. Te savas jaunās mājas radīs arī bibliotēka, kas  būs moderni izbūvēta un iekārtota. Jaunajā ēkā atradīsies arī Klientu apkalpošanas centrs, Tūrisma informācijas centrs, Bāriņtiesa, kā arī liela konferenču zāle, kurā tiks integrēts novada muzejs. Tajā, izmantojot modernas tehnoloģijas, akcentēsim mūsu novada vēsturi.

Būtisks projekts vietējās uzņēmējdarbības vides uzlabošanai tiks īstenots Tīnūžos, pie degvielas uzpildes stacijas “Neste”, kur ar LEADER līdzfinansējumu un aizņēmumu no Valsts kases taps jauns tirgus laukums.

Ievērojami līdzekļi pašvaldības budžetā paredzēti projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība” II kārtai. No tās šobrīd realizēti apmēram 30 procenti. Šogad jānoslēdzas visiem ar šo projektu saistītajiem būvdarbiem, bet nākamā gada sākumā tas jānodod ekspluatācijā.

Paralēli šo projektu īstenošanai turpināsim pildīt arī visas pašvaldībai deleģētās autonomās funkcijas. Prieks, ka novadā ir sakārtota veselības aprūpes un sociālā joma. Tajā esam piedzīvojuši pārmaiņas – nupat darbu uzsākusi jauna un enerģiska Sociālā dienesta vadītāja, un Veselības un sociālo lietu pārvaldes vadītāja.

Domāju, ka pašvaldības šī gada budžetu esam veidojuši tā, lai visas tai uzticētās jomas funkcionētu līdzsvaroti, un turpinātos attīstība.

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv