Informācija piekrastes zvejniekiem par zvejas datu reģistrēšanu Zemkopības ministrijas valsts informācijas sistēmas LZIKIS

  • Informācija piekrastes zvejniekiem par zvejas datu reģistrēšanu Zemkopības ministrijas valsts informācijas sistēmas LZIKIS

Publicēts: 21:43 09.12.2020 Pievieno notikumu
Zemkopības ministrija aicina visus attiecīgos zvejniekus savlaicīgi pieteikties LZIKIS pieejas saņemšanai un aktīvāk iesaistīties sistēmas testēšanā, lai piekrastes žurnāla zvejas dati varētu tikt reģistrēti elektroniski, atbilstoši zvejas noteikumu prasībām. Vēlāmies vērst uzmanību, ka LZIKIS testa vide jau ir pieejama un darbosies līdz š.g. 31.decembrim.

Zemkopības ministrija jau iepriekš informēja par zvejas noteikumu, t.sk. par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos, kā arī par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos grozījumiem, kas stājušies spēkā š.g. 1.jūlijā. (Publikācija ir pieejama: https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/jaunumi/informacija-zvejniekiem-par-zvejas-noteikumu-grozijumiem?id=11546 ).

Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” grozījumi nosaka zvejniekiem, kas zvejo jūras piekrastē, nozvejas datus ievadīt elektroniski informācijas sistēmā “Latvijas Zivsaimniecības informācijas un kontroles integrētā sistēma’’ (LZIKIS). Šī prasības stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī – attiecībā uz komerciālo zveju un 2023.gada 1.janvārī – attiecībā uz pašpatēriņa zveju.

Informācija par jauna lietotāja pieteikšanu un piekrastes zvejas žurnāla datu ievadīšanu sistēmā ir pieejama instrukcijā, kas ir pievienota pielikumā. Lūdzam to iespēju robežās izplatīt piekrastes zvejniekiem un jūsu iestādes/institūcijas/biedrības atbildīgajām personām. Tuvākajā laikā šī informācija tiks publicēta arī Zemkopības ministrijas mājas lapā sadaļā “Zivsaimniecība”/”Jaunumi”.

Vienlaikus norādām, ka ministrija arī turpmāk sniegs tehniskās konsultācijas sistēmas lietotājiem, kā arī iespēju robežās iesaistīsies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētajos informēšanas pasākumos par iepriekš minētajiem jautājumiem.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvejniekus sazināties ar Zemkopības ministrijas atbildīgajām personām:

– Edijs Volkovičs, tālr. 67027038, e-pasts edijs.volkovics@zm.gov.lv, lai precizētu tehnisko informāciju (t.sk. pieejas saņemšanu, pieslēgšanas iespējas) vai/ un paziņotu par problēmām LZIKIS sistēmas darbībā.

– Olga Adamenko, tālr. 67095042, e-pasts olga.adamenko@zm.gov.lv, lai precizētu informāciju par zvejas noteikumu prasībām.
Kategorijas: Sabiedrība;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv