Izstrādāts inovatīvs rīks jauniešiem sekmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai

  • Izstrādāts inovatīvs rīks jauniešiem sekmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai

Publicēts: 13:45 08.03.2019 Pievieno notikumu

Februāra izskaņā, apkopojot pusotra gada laikā gūtos rezultātus, sekmīgi noslēdzies Jauno uzņēmēju centra "Jobs & Society" īstenotais projekts Youth BIZ Skillset, kas tapis ar Eiropas savienības Erasmus+ programmas līdzfinansējumu. Šāda veida projekts Latvijā startējis pirmo reizi ar mērķi sekmēt biznesa domāšanas veidu un uzņēmējdarbībai nepieciešamās prasmes jauniešu vidū, izstrādājot visaptverošus metodoloģiskus rīkus biznesa uzsākšanai un apmācot jauniešus un jaunatnes darbiniekus to sekmīgā pielietošanā. Youth BIZ Skillset projekta ietvaros tika veikts arī apjomīgs pētījums par prasmēm, kas ir pieprasītas mūsdienu darba tirgū, lai ļautu potenciālajiem darba ņēmējiem reālistiski izvērtēt un attīstīt savas kompetences.

Kopš 2017. gada septembra projekta ietvaros sadarbībā ar Igaunijas Biznesa skolu un Spānijas komunikāciju un inovāciju centru tika īstenots dažādu interaktīvu aktivitāšu kopumus, kas ļāvis objektīvi un padziļināti izpētīt Latvijas un Igaunijas jauniešu prasmes un karjeras iespējas 21. gs., koncentrējoties uz gudras un tālredzīgas uzņēmējdarbības veicināšanu.

Projekta idejas attīstīšana tika balstīta uz īpašu pilotpētījumu “Darba tirgū pieprasītās prasmes: Iespējas izmantot darba sludinājumu informāciju darba tirgus pieprasīto prasmju identificēšanā”, kas padziļināti aplūkoja allaž mainīgo darba tirgus pieprasījumu Latvijā un Igaunijā, vēršot uzmanību tieši uz jauniešiem, kas pēc izglītības iegūšanas nonāk darba meklējumu līkločos, taču nereti nezina, kā savas prasmes un zināšanas pielietot. Pētījuma mērķis bija identificēt esošo un paredzamo tirgus pieprasījumu, kā arī sekmēt biznesa domāšanas veidu, mudinot jauniešu kļūt ne tikai par darba ņēmējiem, bet arī par potenciālajiem darba devējiem. Pētījuma īstenošanai tika apkopoti vairāk nekā 4000 portāla CV.lv darba sludinājumi Latvijā un Igaunijā un apstrādāts to saturs profesiju un konkrētu prasmju kontekstā, kā arī veikta padziļināta datu analīze dažādos griezumos. 

“Kā liecina darba sludinājumu analīzes rezultāti, dažādās profesiju grupās tiek norādīts uz nepieciešamību pēc konkrētām personības iezīmēm, motivāciju, valodu zināšanām, kritisko domāšanu un iepriekšējo pieredzi, savukārt konkrēta izglītība, specifiskas zināšanas un tehniskās prasmes norādītas vien nedaudz vairāk kā pusē no visām izpētītajām vakancēm. Ir prieks, ka mūsdienās jaunieši nebaidās spert soli tālāk, ir atvērti biznesa ideju attīstības treniņiem un novērtē dizaina domāšanu kā rīku, ar ko ģenerēt un pārbaudīt savas idejas. Šobrīd darba tirgus piedzīvo spēcīgas pārmaiņas, bet arī jaunieši ir spējīgi mainīties līdzi - viņiem ir citas prasmes un citas vajadzības, un viņus ir tikai jāiedrošina, dodot jaunus rīkus un metodes, kā augt. Ar projekta palīdzību mūsu mērķis bija lauzt mītu, ka bizness ir kaut kas ļoti smagnējs, sarežģīts un prasa lielu iepriekšējo sagatavotību. To ar pusotra gada laikā gūto pieredzi noteikti turpināsim attīstīt arī nākotnē, liekot uzsvaru uz neformālo izglītību un ar semināru palīdzību attīstot jauniešiem aktuālo metožu kopumu, kas būs aktuālas arī turpmāk,” komentē viena no Youth BIZ Skillset projekta īstenotājām, JUC valdes locekle Līva Stūrmane.

Projekta laikā tapusī digitālā rokasgrāmata “Dizaina domāšana biznesa ideju attīstīšanai” ir praktisku padomu un vienkārši īstenojamu metožu kopums, kas paredzēts sekmīgai uzņēmējdarbības veicināšanai un konkrētu biznesa modeļu attīstīšanai, izmantojot dizaina domāšanas metodes. Rokasgrāmata ietver visaptverošu informāciju par tirgus situācijas apzināšanu un izpēti, dažādu problēmsituāciju risinājumiem un ideju ģenerēšanu, uzskatāmu un viegli testējamu prototipu izveidi, kā arī objektīvu sava potenciāla izvērtēšanu, neieguldot tajā liekus resursus un enerģiju. Kā zināms, tikai neliela daļa no visiem jaunuzņēmumiem iztur laika pārbaudi, un tādēļ mūsdienās ir īpaši svarīgi šo resursu izmantot lietderīgi.

Rokasgrāmatas rīka veidošanā par pamatu ņemta JUC komandas gadu gaitā uzkrātā pieredze darbā ar studentiem, jaunuzņēmumiem un nevalstiskām organizācijām Latvijā, Igaunijā un citviet pasaulē, kā arī iegūtās zināšanas JUC komandas apmācību vizītē Spānijā, ko nodrošināja projekta sadarbības partneris, Spānijas komunikāciju un inovāciju centrs. Tajā izmantotās dizaina domāšanas metodes pamatā ir radoša un inovatīva pieeja problēmsituāciju risinājumiem, kuras centrā tiek likts cilvēks jeb produkta/pakalpojuma tiešais lietotājs. Tādējādi arī rokasgrāmatas saturu veido informatīvi satura bloki un individuālo jautājumu-atbilžu sadaļas, tā arī praktiski uzdevumi interviju, kolāžu, zīmējumu un uzskatāmu biznesa modeļu prototipu formā, ko pielietot un pilnveidot atkal un atkal.

 

Pilns pētījums ar tā rezultātiem latviešu un angļu valodās aplūkojams: https://juc.lv/wp-content/uploads/2017/07/BizzSkillSet_Study-Report_2018_LAT.pdf; https://juc.lv/wp-content/uploads/2017/07/BizzSkillSet_Study-Report_2018_ENG.pdf.

Digitālā rokasgrāmata “Dizaina domāšana biznesa ideju attīstīšanai” (angļu valodā) pieejama: https://juc.lv/wp-content/uploads/2019/01/design_toolikt_final.pdf.   

  • Izstrādāts inovatīvs rīks jauniešiem sekmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai

  • Izstrādāts inovatīvs rīks jauniešiem sekmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai

  • Izstrādāts inovatīvs rīks jauniešiem sekmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai

Kategorijas: Sabiedrība;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv