Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem būs vairāk priekšrocību

  • Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem būs vairāk priekšrocību

Publicēts: 21:02 30.11.2020 Pievieno notikumu

Lai 2021. gadā saņemtu NĪN atvieglojumu īpašumam Jūrmalā, līdz šā gada beigām, 31. decembrim, nodokļa maksātājam jābūt deklarētai dzīvesvietai Jūrmalā.


Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes aktuālajiem datiem uz 2020. gada 1. jūliju Jūrmalā savu dzīvesvietu ir deklarējuši 56 696 iedzīvotāji, taču Jūrmalā dzīvo arī liela daļa pilsētnieku, kuri šeit nav deklarējuši savu dzīvesvietu, vai arī Jūrmalā ir nekustamais īpašums, bet dzīvesvieta deklarēta citur.

Katrs Jūrmalā deklarētais iedzīvotājs palīdz veidot pilsētu labāku!

 

Jūrmalā dzīvesvietu deklarējušo iedzīvotāju samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis pašvaldības budžetā veido gandrīz 60% no visiem nodokļu ieņēmumiem.

Jo vairāk dzīvesvietu deklarējušo iedzīvotāju, jo pašvaldībai ir vairāk līdzekļu, ko ieguldīt ielu un iekšpagalmu sakārtošanā, vides labiekārtošanā, izglītībā, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā, kultūras un sporta iespēju nodrošināšanā, plašākam atbalstam iedzīvotājiem, sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanai.

Palielinot iedzīvotāju skaitu pilsētā, pašvaldība var palielināt iedzīvotājiem pieejamo priekšrocību klāstu, tādējādi ikviens iedzīvotājs, kurš Jūrmalā deklarējis dzīvesvietu, palīdz veidot Jūrmalu par vislabākajām mājām.

 

Deklarējiet dzīvesvietu Jūrmalā!

Iedzīvotājiem, kuriem Jūrmalā ir nekustamais īpašums, bet Jūrmalā nav deklarēta dzīvesvieta, nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) jāmaksā pilnā apmērā. Savukārt Jūrmalā dzīvesvietu deklarējušie Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu, Šveices Konfederācijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi NĪN maksātāji saņem pašvaldības noteiktos atvieglojumus, tajā skaitā 90% atvieglojumu NĪN par zemi. Saistošie noteikumi paredz atvieglojumus, ja īpašnieks ir deklarējis dzīvesvietu Jūrmalā, arī maznodrošinātām personām.

 

Ja īpašnieks ir deklarējis dzīvesvietu Jūrmalā vismaz divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas, atvieglojums ir paredzēts pirmās, otrās grupas invalīdiem un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, ģimenēm, kas audzina aizbildnībā esošu bērnu vecumā līdz 18 gadiem, daudzbērnu ģimenēm u. c.

 

Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem tiek nodrošināti dažādi sociālā atbalsta veidi un pabalsti: bērna piedzimšanas pabalsts 500 eiro apmērā, pirmklasnieka pabalsts, bezmaksas sabiedriskais transports, 100 eiro veselības aprūpes pabalsts visiem senioriem, iebraukšanas caurlaides bez maksas.

 

Papildus ar Jūrmalas iedzīvotāja karti var saņemt atlaides ieejas biļetēm uz koncertiem un pasākumiem Dzintaru koncertzālē un Jūrmalas Kultūras centrā, dalībai Jūrmalas lielākajos sporta pasākumos, tāpat arī atlaides pilsētas uzņēmumu piedāvātajiem pakalpojumiem, tostarp spa, kafejnīcās un citviet.

 

Kāpēc jādeklarē dzīvesvieta?

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, to deklarēt. Likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

Tas pats attiecas arī uz īrniekiem. Īrniekam, noslēdzot īres līgumu ar īpašnieku, rodas tiesības lietot šo īpašumu. Līdz ar dienu, kad īrnieks sāk dzīvot īpašumā, viņam ir tiesības arī deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā īpašumā, kā tiesisko pamatu norādot īres līgumu.

 

Kā deklarēt dzīvesvietu?

Dzīvesvietu var deklarēt:

  • klātienē – pašvaldības Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļā Dubultu prospektā 1, iepriekš piesakoties pa tālr. 67093887;
  • elektroniski portālā www.latvija.lv;
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

 

Deklarējot dzīvesvietu, ziņas par iepriekšējo dzīvesvietas adresi Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiek aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to nav nepieciešams veikt citas darbības, lai anulētu ziņas par iepriekšējo deklarēto dzīvesvietu.


Foto : 4lb pixabay


Informācija : jurmala.lv

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv