Jūrmalnieku aptauja: 87% iedzīvotāju apmierināti ar dzīves kvalitāti Jūrmalā

  • Jūrmalnieku aptauja: 87% iedzīvotāju apmierināti ar dzīves kvalitāti Jūrmalā

Publicēts: 23:47 26.11.2020 Pievieno notikumu
Sabiedriskās domas pētījumu centra “SKDS” veiktajā 2020. gada Jūrmalas iedzīvotāju aptaujā, novērtējot dzīves vidi un pakalpojumu pieejamību, 87% jūrmalnieku norādījuši, ka viņi ir apmierināti ar dzīvi Jūrmalā, un 94% norādījuši, ka mainīt dzīvesvietu uz citu pilsētu neplāno. Jūrmalas pilsētas domes darbu pozitīvi novērtējis 61 % iedzīvotāju, kas ir vēsturiski augstākais domes darba vērtējums 20 gadu laikā.

Domes darba vērtējuma uzlabojums laika gaitā ir ievērojami pieaudzis: 2009. gadā domes darbu pozitīvi vērtēja vien 13 %, negatīvi – 63 % aptaujāto. Šovasar veiktajā iedzīvotāju aptaujā pozitīvu vērtējumu domes darbam izteicis 61 %, negatīvu – 24 % jūrmalnieku.

 

Pašvaldība veic sabiedriskās domas pētījumu aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju vērtējumu un ieteikumus tādās pašvaldības darba jomās kā pilsētas apsaimniekošana un labiekārtošana, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšana, sabiedrības līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā pašvaldībā un citās pilsētas dzīves norisēs. Iedzīvotāju vērtējums pašvaldībai norāda, kurām jomām jāvelta vairāk uzmanības, un palīdz noteikt veicamo darbu prioritātes.

 

Augstākais vērtējums – sabiedriskā transporta pakalpojumiem un tīrībai pilsētā

Vērtējot dažādas pašvaldības darba jomas, visaugstāko vērtējumu jūrmalnieki snieguši pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamībai – ar to apmierināti 85,2% jūrmalnieku. Kopš 2018. gada visiem jūrmalniekiem pašvaldība nodrošina bezmaksas braukšanu pilsētas autobusos, kā arī skolēnu autobusus drošai nokļūšanai uz skolu.

 

Otrs augstākais vērtējums – tīrība pilsētā, to atzinīgi vērtē 83,3 % iedzīvotāju. Ar ikdienas pakalpojumu (pārtikas un sadzīves preču veikali, aptiekas, bankomāti, kafejnīcas) pieejamību apmierināti ir 77,3 %, ar kultūras dzīvi un izklaides iespējām – 75,7 % jūrmalnieku.

 

Iedzīvotājiem svarīgākā joma ir pilsētas labiekārtošana

Šogad lielāks skaits iedzīvotāju aptaujā pozitīvi novērtējuši pašvaldības paveikto pilsētas labiekārtošanā (ielu remonti, bērnu rotaļu laukumi, pilsētas tīrība, apzaļumošana u. tml.): 2018. gadā to atzinīgi vērtēja 38 % iedzīvotāju, šogad – 48 %.

 

Vienlaikus tieši ielu, ceļu un ietvju remontdarbus iedzīvotāji norāda kā vissvarīgāko darbu, ko viņi sagaida no pašvaldības. Ceļu, ietvju, ielu infrastruktūras un iekšpagalmu uzturēšanā, izbūvē un remontdarbos Jūrmalā šogad tiks ieguldīti kopumā 5,4 miljoni eiro gan no pašvaldības budžeta, gan piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu un valsts piešķirtās mērķdotācijas. Ielu remontiem pašvaldība novirzīja līdzekļus arī no plānotiem kultūras pasākumiem, kas valstī noteikto ierobežojumu dēļ tika atcelti.

 

Pozitīvi vērtē sociālo problēmu risināšanu

Vairāk nekā trešā daļa aptaujāto – 34,3 % – atzinīgi vērtē pašvaldības darbu sociālo problēmu risināšanā. No sociālā atbalsta pasākumiem visaugstāk vērtētas bezmaksas pusdienas visiem skolēniem un bērnudārzu audzēkņiem un pabalsts 100 eiro apmērā Jūrmalas senioriem zāļu iegādei vai ārsta apmeklējumu apmaksai – to atzīmējuši 98 % jūrmalnieku. 97 % iedzīvotāju norāda, ka nozīmīga ir 90 % atvieglojums nekustamā īpašuma nodoklim zemes īpašumiem un jaundzimušo pabalsts 500 eiro apmērā. Tāpat arī vairākums jūrmalnieku (96 %) kā nozīmīgu pašvaldības atbalstu vērtē bezmaksas sabiedrisko transportu pilsētā, 90 % aptaujāto norāda, ka svarīgs atbalsts no pašvaldības ir bezmaksas veselības veicināšanas pasākumi (nūjošanas, jogas u.c. nodarbības).

 

Atzinīgi vērtētas kultūras un sporta iespējas

Lai arī šogad koronavīrusa pandēmijas dēļ tika atcelta lielākā daļa plānoto kultūras un sporta pasākumu, ar kultūras dzīvi un atpūtas pasākumiem Jūrmalā ir apmierināti 75,7 % aptaujāto, ar sporta dzīvi, tostarp sporta aktivitāšu pieejamību – 61,4 % jūrmalnieku.

 

Pilsētas iedzīvotāju iemīļotākie svētki ir Jūrmalas Kūrorta svētki – tos apmeklējuši 52,9 % jūrmalnieku, Jomas ielas svētki (51,8 % aptaujāto) un Kauguru svētki (51,0 %). Vairāk nekā puse aptaujāto jūrmalnieku pēdējā gada laikā apmeklējuši kultūras norises Dzintaru koncertzālē, trešā daļa – kultūras un atpūtas pasākumus atjaunotajā Mellužu estrādē un izstādes Mākslas stacijā “Dubulti”.

 

Sporta pasākumu jomā iedzīvotāji atzinīgi novērtējuši iepriekšējos gados rīkoto Jūrmalas Krāsu skrējienu, Jūrmalas skriešanas svētkus Jūrmalas pludmales centrā un Jūrmalas velomaratonu, kā arī Starptautiskās Volejbola federācijas Pasaules tūres posmu pludmales volejbolā.

 

Iedzīvotāju iecienītākos kultūras, atpūtas un sporta pasākumus ik gadu apmeklē arī liels skaists pilsētas viesu, un pašvaldība tos plānos arī turpmāk.

 

Līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā apmierina vairāk nekā trešdaļu aptaujāto

Gandrīz puse jūrmalnieku – 49 % – atzīst, ka ir labi informēti par pašvaldības darbu. Ar iedzīvotāju līdzdalības iespējām Jūrmalas pilsētas domes lēmumu pieņemšanā (piedalīšanās publiskajās apspriešanās, iedzīvotāju konsultatīvajās padomēs, darba grupās u.c.) kopumā bija apmierināti 35 % iedzīvotāju (2018. gadā – 32 %).

 

Aptaujas dati līdzīgi kā citus gadus rāda, ka jūrmalnieku interese iesaistīties pašvaldības darbā ir ļoti zema – tikai 5,4 % aptaujāto ir piedalījušies kādā no sabiedriskajām apspriešanām, 2,2 % apmeklējuši domes sēdes, 3 % aptaujāto jūrmalnieku bijuši uz tikšanos ar domes priekšsēdētāju vai deputātiem un 14 % apmeklējuši pašvaldības speciālistus viņu pieņemšanas laikā. Pašvaldība aicina jūrmalniekus būt aktīvākiem un piedalīties sabiedriskajās apspriešanās, domes sēdēs. Šogad iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi iesaistīties Jūrmalas pilsētas attīstības programmas izstrādē, piedaloties tematiskās darba grupās.

 

Par aptauju

Jūrmalas iedzīvotāju aptauju, veicot tiešas intervijas dzīvesvietās, veica sabiedriskās domas pētījumu centrs “SKDS”, aptaujājot 890 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

 

Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Pētījumi”.
 Informācija : jurmala.lv 


Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv