Kārsavas novada pašvaldība saņem Labklājības ministrijas pateicību par ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā

  • Kārsavas novada pašvaldība saņem Labklājības ministrijas pateicību par ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā

Publicēts: 15:55 13.02.2019 Pievieno notikumu

Labklājības ministrija (LM) nosūtījusi vēstuli plānošanas reģioniem un pašvaldībām, lai pateiktos par kvalitatīvo darbu un nozīmīgo ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā.
Projektu* ietvaros pašvaldības ir veikušas mērķa grupas personu apzināšanu un laika periodā līdz 2018. gada 31.decembrim visā Latvijā sekmīgi nodrošinājušas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu 650 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 285 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).

LM norāda: “Paveiktais ir veicinājis ne tikai snieguma ietvara uzraudzības rādītāju izpildi, bet arī, nodrošinot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar GRT un bērniem ar FT, sniedz palīdzību un atbalstu Latvijas neaizsargātākajām sabiedrības grupām un lauž aizspriedumus un aplamus stereotipus par šo cilvēku spējām sekmīgi iekļauties sabiedrībā. Esam patiesi gandarīti, ka ar savu nesavtīgo darbu veicināt humānas, iekļaujošas un mūsdienīgas sabiedrības veidošanos.”

LM pateicību saņēmušas 9 lielas un mazas Latgales reģiona pašvaldības – Daugavpils un Rēzeknes pilsētas, kā arī Balvu, Dagdas, Ilūkstes, Kārsavas, Ludzas, Preiļu un Viļakas novadi.

*Lai palielinātu Latgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē, tiek ieviests projekts “DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANA LATGALES REĢIONĀ”, kuru īsteno Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Latgale”. Latvijā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Latgales, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos.

Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv