Līdz gada beigām plāno pagarināt vairākus ar Covid-19 saistītos atbalsta mehānismus

  • Līdz gada beigām plāno pagarināt vairākus ar Covid-19 saistītos atbalsta mehānismus

Publicēts: 18:05 09.07.2021 Pievieno notikumu

Ceturtdien, 8. jūlijā, finanšu ministra darba grupā apstiprināti vairāki Labklājības ministrijas rosinātie priekšlikumi Covid-19 izraisīto seku mazināšanai. Vairākus atbalsta mehānismus plānots pagarināt līdz 2021. gada beigām.

Tā, piemēram, plānots pagarināt pabalsta krīzes situācijā darbību. Pašvaldība to piešķir un izmaksā savos saistošajos noteikumos noteiktajā apmērā. Pabalstu krīzes situācijā, izvērtējot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamo informāciju, piešķir mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Šī pabalsta ietvaros pašvaldības palielināja izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 eiro mēnesī katram bērnam, ja mājsaimniecības, tai skaitā audžuģimenes un aizbildņa, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam.

Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina pašvaldībām mērķdotāciju izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no mājsaimniecībai izmaksātā pabalsta apmēra, bet ne vairāk kā 75 eiro vienai personai mēnesī. Lai kompensētu pašvaldībām izdevumus par izmaksājamo pabalstu apmēra palielināšanu par 50 eiro mēnesī par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam, valsts nodrošina pašvaldībām mērķdotāciju izdevumu segšanai 100 procentu apmērā no mājsaimniecībai, tai skaitā audžuģimenei un aizbildnim, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, izmaksātā pabalsta palielinājuma.

Tāpat plānots līdz gada beigām turpināt izmaksāt piemaksas aprūpētājiem, sociālajiem aprūpētājiem, medmāsām, sociālajiem darbiniekiem un sociālajiem audzinātājiem (arī darbiniekiem, kas aizvieto minētos speciālistus to ilgstošas prombūtnes laikā) par Covid-19 inficētu personu un personu, kurām noteikts Covid-19 inficētas personas kontaktpersonas statuss aprūpi. Iecerēts turpināt arī piemaksas darbiniekiem, kuri iesaistīti personu testēšanā ar SARS-CoV-2 antigēna noteikšanas testu, kuri atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar pašvaldības vai valsts dibinātu sociālo pakalpojumu ar izmitināšanu sniedzēju - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, pansiju, patversmi, naktspatversmi utt.

Līdz gada beigām plāno pagarināt arī izdevumu kompensēšanu par iegādātajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu, kuri ir valsts vai pašvaldību dibināti vai kuriem ir noslēgts līgums ar valsti vai pašvaldību par minēto pakalpojumu nodrošināšanu.

Plānotie atbalsta mehānismu pagarinājumi vēl ir jāpieņem valdībā un Saeimā.

 

Autors:

Labklājības ministrija

lm.gov.lv

Kategorijas: Sabiedrība;
Dizains un Druka Iepazieties.lv Tipografijas.lv Fotostudijas.lv Webseo.lv